Overgewicht bij kinderen

Overgewicht of obesitas bij kinderen is een gezondheidsprobleem dat de stad, WGC De Vlier, Logo-Waasland vzw, de CLB's, scholen en huisartsen ernstig nemen. Op deze pagina willen wij u correct informeren over overgewicht bij kinderen en u de weg naar hulpverlening tonen.

Wanneer heeft een kind overgewicht ?
Overgewicht wijst op een lichaamsgewicht hoger dan normaal voor een bepaalde lengte. Dit overgewicht hoeft niet noodzakelijk veroorzaakt te zijn door een teveel aan vetmassa, maar kan ook veroorzaakt zijn door een te veel aan spieren, bot of water.

Obesitas betekent vetzucht en komt neer op een overtollige aanwezigheid van vet in het lichaam in die mate dat het schadelijk is voor de gezondheid.

Net als bij volwassenen kun je overgewicht bepalen door de Body Mass Index (BMI) te berekenen. Dat doe je door het gewicht van je kind te delen door zijn of haar lengte (in meters) in het kwadraat.

                        Gewicht (kg)

BMI = __________________________________

                Lengte (m) x lengte (m)

Je bepaalt de mate van overgewicht aan de hand van groeicurven. Zie figuur 1 en figuur 2.                      

Figuur 1: Vlaamse groeicurve voor BMI bij 2-20 jarige jongens (zie document in bijlage)

Figuur 2: Vlaamse groeicurve voor BMI bij 2-20 jarige meisjes (zie document in bijlage)

Een BMI in de grijze zone bovenaan de curve wijst dus op overgewicht, een BMI boven deze grijze zone wijst op obesitas. Deze groeicurves zijn terug te vinden op de volgende website: www.vub.ac.be/groeicurven.

Komt overgewicht en obesitas bij kinderen vaak voor?
De meest recente Vlaamse prevalentiecijfers van overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren dateren uit 2013 en zijn afkomstig van de Nationale Gezondheidsenquête.

 • Het percentage Vlaamse kinderen en jongeren tussen 2 en 17 jaar met overgewicht is 16%.
 • Daarnaast kampt 5% van de Vlaamse kinderen en jongeren met obesitas.
 • De prevalentie van overgewicht en obesitas is vergelijkbaar bij jongens en meisjes.

Waarom ontwikkelt een kind overgewicht?
Overgewicht is een levensstijlprobleem en ontstaat wanneer de energiebalans in onevenwicht is. Wanneer de energie inname groter is dan het totaal energieverbruik stapelt het energieoverschot zich op in de vorm van vet.

De volgende factoren kunnen aan de basis liggen van dit probleem:

 • biologische,
 • genetische,
 • omgevingsfactoren,
 • psychosociale factoren.

Waarom is behandeling nodig?
Overgewicht en obesitas bij kinderen wordt meer en meer geassocieerd met een aantal gezondheidsrisico’s bv.

 • metabool syndroom,
 • diabetes type 2,
 • hypertensie,
 • dislipidemie,
 • slaapstoornissen,
 • orthopedische complicaties.

Bovendien is het zo dat obesitas tijdens de kindertijd een risicofactor vormt voor obesitas op latere leeftijd en dit risico neemt toe met de graad van overgewicht. Tachtig procent van de kinderen met obesitas heeft ook als volwassene gezondheidsproblemen.

Naast deze negatieve effecten van obesitas op de lichamelijke gezondheid van kinderen, heeft overtollig lichaamsgewicht ook een invloed op de mentale gezondheid van kinderen. Kinderen met overgewicht en obesitas worden vaak uitgesloten en gepest.

Waar naartoe?
Neem een kijkje op www.gezondopvoeden.be en http://www.eetexpert.be/bezoekers/tools

Onderaan deze pagina vindt u een lijst met voedingsbegeleiding in regio Sint-Niklaas. Er wordt eveneens gewerkt aan een lijst met bewegingsbegeleiding en psychologische begeleiding voor kinderen met overgewicht. 

Bron: Eetexpert (2015). Bewegen bij kinderen met overgewicht Draaiboek voor zorgverstrekkers. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).

Nieuws Teasers: 

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter