Arbeidsrechtbank

Kazernestraat 12, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 94 01, fax 03 766 14 25

Hoofdgriffier: A.-M. De Smet

Griffiers: H. De Jonghe, A. Ydens

Openingsuren

elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur

Zittingen

1ste kamer:                                                     1ste en 3de woensdag van de maand          :           geschil bedienden

2de kamer:                                                     1ste en 3de donderdag van de maand         :           geschil arbeiders

3de kamer:                                                     1ste dinsdag van de maand           :           OCMW-zaken

3de kamer:                                                     1ste en 3de dinsdag van de maand  :           arbeidsongevallen en beroepsziekten                 

4de kamer: 1ste en 3de vrijdag van de maand      :             geschil werkloosheid en werknemerspensioen en ziekte-                                                                                  en invaliditeitsverzekering

5de kamer:                                                     2de en 4de dinsdag van de maand   :           geschil ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag,

                                                                       RSZ

6de kamer: 2de en 4de woensdag van de maand  :             geschil zelfstandigen, mindervaliden, administratieve

                                                                       geldboeten

De zittingen zijn telkens om 14.30 uur

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter