Livestream gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bij artikel 35 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn is het verboden om gebruik te maken van registreerapparaten (film-, video-, foto- en audiotoestellen, gsm’s, smartphones en andere devices …) voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen. Bij het goedkeuren van de gebruikersvoorwaarden gaat u akkoord met de uitvoering van artikel 35 en houdt u zich bij gevolg aan de opgelegde afspraken van het huishoudelijk reglement.
 
Ik verbind me er toe artikel 35 van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn te volgen.
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen