Bericht openbaar onderzoek ontwerp rooilijnplan Valkstraat – Moortelhoekstraat

Nieuws

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat het ontwerp rooilijnplan Valkstraat – Moortelhoekstraat voor eenieder ter inzage ligt gedurende een termijn van dertig dagen, en dit van 17 januari 2017 tot en met 15 februari 2017.

Bezwaren of opmerkingen worden bij aangetekend schrijven toegezonden aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of kunnen tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het stadhuis, dienst ruimtelijke planning, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, uiterlijk 15 februari 2017.

Publicatiedatum

2017-01-10

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter