Bezoek tentoonstelling 'Van Heinde en Verre'

Nieuws

Bezoek tentoonstelling 'Van Heinde en Verre'
Wereldhuis Bonangana werkte in het kader van het feestjaar een tentoonstelling uit over de geschiedenis van de migratie in Sint-Niklaas. Dit onder het motto: 'Van heinde en verre'. Deze tentoonstelling loopt tot 28 januari 2018 in de Passage van de Vrije Ateliers (Rode Kruisstraat 25).

Een leerrijke en feestelijke opening

De opening (10 nov.) kreeg heel wat weerklank. Met een 100-tal deelnemers was men verplicht stoelen bij te zetten. Er waren ook heel wat mensen van vreemde origine waardoor het geen blank onderonsje was.  De inleiding van prof. F. Caestecker over de geschiedenis van de migratie werd gesmaakt. De inleiding gaf inzicht in de lange termijntrends en bleef toch heel bevattelijk. Muzikanten van Trukse origine zorgden voor een intermezzo. De organisatoren gaven vervolgens toelichting bij het opzet en de aanpak van de tentoonstelling en namen het publiek mee voor een rondleiding. Met een hapje en drankje werd afgesloten.

Wat valt er te leren en te beleven?

Vooreerst krijg je informatie over de (im)migratie in Sint-Niklaas. Wanneer kwamen migranten naar Sint-Niklaas, van waar kwamen ze, welke nationaliteiten weken in,…? Naast opzoekingswerk van Bonangana heeft de verantwoordelijke van de Rode Kruis-opvangcentra de geschiedenis van hun instroom en doorstroom van asielzoekers gevisualiseerd.  Daarnaast krijg je kunstfoto’s te zien van gemengde koppels of groepjes. Bonangana bracht mensen van heinde en verre samen op Villa Pace (Vredesfeesten, eerste weekend sept.) en maakte van gekleurde teams of koppels een artistieke foto. De eerste reeks foto’s zijn van de vaste hand van Guido Onghenae, medewerker van Bonangana. Vanaf januari krijg je portretfoto’s te zien van Patrick Geerinck, docent fotografie aan de Vrije Ateliers. Tevens zijn kunstwerken van Walter De Bock over vluchtelingen uitgestald.  Ook worden voorwerpen van heinde en verre ten toon gesteld: sierraden, schilderijen, smeedwerk, kledij, muziekinstrumenten,… Sommige werden door migranten als souvenir meegebracht uit het moederland.  Ook vredeswensen die mensen formuleerden op Villa Pace worden uitgestald. Op twee namiddagen werden 550 vredeswensen op papier gezet. Een duidelijk teken dat mensen nog van een betere wereld dromen. Ter plaatse kan iedere deelnemer die wensen aanvullen met een persoonlijke wens. Ook enkele filmpjes worden getoond met cursisten van de Nederlandse les. Hoe ervaarden zij de migratie? Om de aandacht te focussen kan men meedoen aan een quiz die men ter plaatse kan invullen.

Aanvullend wordt op dinsdag 5 december om 20u op dezelfde locatie (Vrije Ateliers) een interactieve lezing aangeboden over de Islam onder de titel “Van Bagdad, tot Brussel, tot Sint-Niklaas”. Dit gebeurt in samenwerking met KWB. Ook hier staat de deur voor iedereen open.

Opvolging verzekerd.

Ondertussen zijn er heel wat scholen en verenigingen die intekenen voor een geleid bezoek.  Een 5-tal geleide bezoeken zijn reeds achter de rug.  Verheugend is dat zowel jong als oud, zowel autochtoon als allochtoon present geven.  Zo was er recent een klas uit het middelbaar op bezoek met bijna de helft kinderen van vreemde origine. Zij wilden meer weten over de voorgeschiedenis van de migratie van hun (groot)ouders en zochten uit met hoeveel landgenoten Sint-Niklaas wordt geconfronteerd.

Nog steeds lopen aanvragen binnen. Vanaf een groep van 5 personen kan men een (gratis) geleid bezoek aanvragen.

Educatief materiaal

Ieder die op bezoek komt krijgt een informatieve folder waarin de belangrijkste bevindingen van het opzoekingswerk worden weergegeven. Wie zijn honger naar informatie daarmee nog niet gestild heeft kan een omvangrijke Powerpoint aanvragen. Leerkrachten, historici en studaxen zijn er even zoet mee.

Interesse in (geleid) bezoek?

Individueel kan je de tentoonstelling bezoeken als de Vrije Ateliers open zijn. De openingstijden vind je op de website. Een geleid bezoek (vanaf 5 personen) kan aangevraagd worden bij onderstaande personen. De organisatoren zullen je graag verwelkomen.

Voor pers, politici en eventueel andere geïnteresseerden houden we woensdagavond 13 december (20u) vrij om meer uitgebreid ter plaatse toelichting te geven. Van harte welkom!

Meer info: www.vrijeateliers.be

www.bonangana.be; boangana@gmail.com

Marc De Cock: 0475 71 94 81
Marc Maes: 0484 97 89 31

Publicatiedatum

2017-11-24

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter