De Casino Cultuurambassadeur 2017-2018 van Sint-Niklaas

Nieuws

De Casino Cultuurambassadeur 2017-2018 van Sint-Niklaas

Tijdens het nieuwjaarsconcert van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans van zaterdag 7 januari werd de nieuwe culturele ambassadeur van de stad Sint-Niklaas aangesteld. Na Alex Callier (2015-2016) en Karl Meersman (2016-2017) viel de eer te beurt aan De Casino.

De Casino werd verkozen door een jury samengesteld uit journalist Tim Pauwels (voorzitter), Alex Callier, Karl Meersman, Anna Rune, Annemie Charlier, Ilse Bats, Jack van Peer, Kristof Van Acker en Niko Van Stichel (secretaris). 

De jury stelde De Casino voor “vanwege de uitstraling en verankering binnen de stad, een sterke eigenzinnige maar toch ook brede programmering. De Casino Concertzaal geeft de stad een gezicht. Bezoekers komen van overal in Vlaanderen en zelfs daarbuiten. De goede samenwerking met de schouwburg en ‘t Ey werd als een extra troef gezien. De Casino timmert al jaren aan de weg, sinds de optredens van De Spiegel in De Foyer. Nu reeds meer dan vijf jaar is De Casino een vaste waarde in het Belgische clubcircuit.” (Uit het juryverslag.) 

De culturele ambassadeur wordt telkenmale geselecteerd op basis van de criteria kwaliteit en continuïteit: kwaliteit duidt op het niveau dat de cultureel ambassadeur haalt; continuïteit verwijst naar de loopbaan van de cultureel ambassadeur. Een ambassadeur geeft blijk van prestaties of projecten die het imago van de stad Sint-Niklaas uitdragen en die bewust kwaliteit en/of vernieuwing nastreven, over de regiogrenzen en bij voorkeur ook over de landsgrenzen heen. Een cultureel ambassadeur verbindt zich ertoe de stedelijke ambities (met betrekking tot democratie, diversiteit, duurzaamheid en dienstverlening) mee te helpen realiseren en draagt bij tot het versterken van gemeenschapsvorming in en de fierheid van de stad.
De culturele ambassadeur blijft twee jaar de titel actief dragen en ontvangt dan jaarlijks 2500 EUR. 

De Casino Concertzaal groeide tijdens de voorbije vijf jaar uit tot een belangrijke regionale trekpleister in Sint-Niklaas, tot de voornaamste muziekclub tussen Antwerpen, Gent en Brussel en tot één van de opmerkelijkste, progressieve concertpodia in het Vlaamse concertlandschap. Analyse uit de ticketverkoop voor concerten in De Casino duidt immers een publieksmatig olievlekscenario, zijnde een duidelijke evolutie van een initieel regionale uitstraling (Waasland) voor de globale programmatie naar een subregionale uitstraling (Klein-Brabant, Denderstreek en Zeeuws-Vlaanderen) voor popmuziek en een landelijke en soms internationale uitstraling voor exclusieve/internationale acts. De Casino bestendigt deze subregionale schwung en fungeert met andere woorden al jaren als culturele ambassadeur voor de Wase hoofdstad. 

De concertzaal betrekt uiteenlopende publiekssegmenten bij een kwalitatief, gedifferentieerd, hedendaags concertprogramma. De genres rock, roots, wereldmuziek, jazz en experimentele muziek fungeerden daarbij als artistieke kapstokken. De Casino neemt het dikwijls op voor minder evidente, ongebonden, dwarse en vernieuwende muziek, maar bedient haar publiek ook met concerten van populaire Belgische en buitenlandse acts. Een alerte en vitale programmatie creëert kortom een uniciteit binnen het nationale concertlandschap en een door publiek en muzikanten gewaardeerd profiel. De Casino ondersteunde de voorbije jaren ook aanhoudend muzikanten (professionelen en jong talent) door hen verschillende platformen aan te bieden en een duurzame verbintenis met hen aan te gaan (groeitrajecten). 

De Casino organiseert jaarlijks een 50-tal indoor concerten (met een 75-tal acts / Capaciteit 650), minstens 15 kioskconcerten en 15 openluchtfilms (Parklife), 7 exposities en diverse festivals. De Casino was in het verleden ook sterk betrokken bij de Vredefeesten en Lawijtstrijd. 

De bezielers van De Casino koesteren het besef dat haar concerten een middel tot gemeenschapsvorming zijn en betrekken zoveel mogelijk generaties en sociale groepen bij het project. De keuze voor vrijwilligerswerk, de aandacht voor het verenigingsleven, tal van samenwerkingsverbanden, prijscorrecties voor kansarmen (Fonds voor Vrijetijdsparticipatie) en het actief slechten van drempels maakten de voorbije jaren deel uit van de strategische aanpak die van De Casino een open muziekhuis maken. 

De Casino kent haar oorsprong in De Spiegel, de door de Vlaamse Gemeenschap erkende organisatie die de voorbije twintig jaar ook de Foyer van de Sint-Niklase Stadsschouwburg op de culturele kaart zette en die in september 2011 verhuisde naar een eigen gerenoveerde infrastructuur in de Sint-Niklase Stationsstraat. Met de renovatie van De Casino werd een historisch gebouw (°1852) in de binnenstad van Sint-Niklaas van de sloop gevrijwaard en opnieuw ontsloten voor het publiek. 

Contactpersoon persbericht

Rik Van Daele

Datum persbericht

2017-01-09

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter