De stad zoekt redders en redders in bijberoep

Nieuws

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
De stad zoekt redders en redders in bijberoep
De stad zoekt redders en redders in bijberoep

Wat de job inhoudt

U oefent toezicht uit op de veiligheid van de zwemmers en de naleving van het interne reglement. U voert  een aantal technische en logistieke taken uit ter ondersteuning van de dienstverlening en de vlotte en efficiënte werking van de dienst.
Als redder signaleert en voorkomt u incidenten en onveilige situaties en u treedt op bij incidenten, binnen het veiligheidsbeleid, om zo gebruikers in staat te stellen op een veilige manier gebruik te maken van het zwembadgebouw.

Wie we zoeken?

Voor deelname aan de wervingsprocedure moeten de kandidaten aan volgende voorwaarden voldoen op dinsdag 9 januari 2018:

- Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren.
- Slagen voor de selectieprocedure.

Bijkomende voorwaarden waaraan de kandidaten op de uiterste inschrijvingsdatum moeten voldoen:
- in het bezit zijn van diploma hoger redder
- bij indiensttreding een geldig bijscholingsattest redder dat niet ouder dan één jaar is

Op 9 januari 2018 voldoet u aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de  taalwetgeving):

-tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten

- van onberispelijk gedrag

- de burgerlijke en politieke rechten genieten

- lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek door het stadsbestuur).

- Onderdaan zijn van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland.

Interesse?
Bezorg het inschrijvingsformulier met een kopie van uw diploma + cv en hoger reddersbrevet aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS of mail naar vacatures@sint-niklaas.be. 

Uw inschrijving moet uiterlijk op 9 januari 2018 geregistreerd worden op het secretariaat

Voor meer inlichtingen kan u terecht op de afdeling personeel, dienst HR, T 03 778 60 52 of E vacatures@sint-niklaas.be.

Publicatiedatum

2017-12-18
Bijlagen Datum
infobundel redder 18/12/2017 - 20:47

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter