Een ontwerper voor de nieuwe stadswinkel en stadsarchief in Sint-Niklaas

Nieuws

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
Een ontwerper voor de nieuwe stadswinkel en stadsarchief in Sint-Niklaas

‘TBM Robbrecht en Daem – Callebaut architecten’ won de ontwerpwedstrijd voor een nieuwe stadswinkel en stadsarchief in Sint-Niklaas.

Robbrecht en Daem ging hiervoor een interne samenwerking aan met Murmuur architecten en nam Util en Hp-engineering onder de vleugels als studiebureaus stabiliteit en technieken.

Het bestaande stadhuis van Sint-Niklaas wordt uitgebreid met een stadswinkel en een nieuw stadsarchief. De stad schreef hiervoor een ontwerpwedstrijd uit en weerhield eind 2015 vijf teams. Vandaag stelt het team Robbrecht en Daem architecten ism Callebaut architecten en Murmuur hun winnende project voor.

Om tot een doordacht plan te komen dat zich duurzaam en intelligent bewijst op lange termijn, ontwikkelden de architecten eerst een masterplan-visie voor het gehele bouwblok. De wedstrijdvraag om een nieuwe vleugel te bouwen, biedt immers de potentie om de gehele site beter te organiseren, te ontlasten en gericht aan te vullen. De ambitie moet dan ook zijn de kwaliteit voor het ‘gebouw in zijn geheel’ stapsgewijs te verhogen.

Hiertoe maken de architecten het hart van het bouwblok waarin het neogotische stadhuis zit genesteld vrij. Het binnengebied wordt ‘ontpit’: aanbouwsels worden gesloopt om plaats te maken voor één grote, groene binnentuin. Zowel de linkervleugel als het neogotische monument krijgen hierdoor opnieuw licht en zicht aan de achtergevel. Het monument krijgt zijn volle présence terug, het huisvest immers de meest representatieve ruimtes waaronder de gemeenteraadzaal, de vredeszaal, de trouwzaal…

In een volledig nieuwe rechtervleugel naast het stadhuis komt op de gelijkvloerse verdieping een stadswinkel met onthaal en loketten (frontoffice). Het is een dubbelhoge ruimte met grote ramen. Daarin worden op een tussenniveau de stadsarchieven ‘opgehangen’, als het ware als losse, zwevende volumes. De depotruimtes zijn dus zichtbaar voor de bezoeker en geven met hun materialiteit en volumetrie de onderliggende ruimte vorm. De stadswinkel loopt over in de leeszalen en ontvangstruimtes van het stadsarchief. Samen vormen ze één grote ruimte die zich uitstrekt tot aan de binnentuin.

Tegenover de beglaasde gevel langs de Parkstraat, wordt de stadswinkel begrensd door de kenmerkende rode bakstenen muur van het neogotische stadhuis. Er worden nieuwe verbindingen gemaakt doorheen deze baksteenmuur tussen de grote publieke ruimte en enkele kleinere, rustige ruimtes van de frontoffice. Het oude en nieuwe deel raken elkaar hier en versterken elkaar door hun specifieke karakteristieken.

Op de tweede en derde verdieping van de nieuwe vleugel komen de kantoor- en vergaderruimtes (backoffice) voor de stadsdiensten en het archief. De receptiezaal krijgt een prominente plaats aan de voorgevel van de nieuwbouw op niveau +2 en grenst aan een terras uitkijkend op het marktplein vooraan.

De nieuwe vleugel krijgt uiteraard ook een hoofdtoegang van op de Grote Markt. De linkervleugel aan het stadhuis blijft behouden maar het masterplan kijkt vooruit naar de toekomst van deze werkplekken. Ook hier brengt het ontpitten van het binnengebied meer daglicht naar binnen. De huidige kleine, afzonderlijke, donkere lokalen en bergruimtes kunnen op termijn plaats maken voor een open landschapskantoor. Deze vleugel is enkel bestemd voor stadsmedewerkers (backoffice).

Alle vleugels – oud en nieuw – staan met elkaar in verbinding. Het neogotisch blok wordt op elk niveau ontsloten door een nieuw lift- en trappenhuis op het scharnier met de nieuwbouw. Dat bevordert de vlotte toegankelijkheid en bereikbaarheid van de verschillende stadsdiensten. Maar de vleugels staan niet alleen fysiek met elkaar in verbinding. Omdat ze rondom de groene binnentuin staan en erop gericht zijn, krijgt de ene vleugel doorheen de binnentuin zicht op de andere; er ontstaan ook visuele verbanden tussen de verschillende delen van het bouwblok.

De oriëntatie op de tuin maakt bovendien dat de binnenruimtes baden in licht. Kleinere wintertuintjes, patio’s en lichtschachten versterken deze kwaliteit, onontbeerlijk voor het welbevinden op de werkvloer. Er komt een personeelstoegang aan de Sint-Jozefstraat die via de tuin naar de kantoren leidt. Ook het stadsarchief krijgt hier een tweede toegang. Op die manier krijgt de ‘achterzijde’ van het bouwblok een gezicht.

Door het binnengebied vrij te maken, slagen de architecten erin de ruimtes met gelijkaardig gebruik te groeperen, de circulatie in het bouwblok te stroomlijnen en de verbinding tussen de oude en de nieuwe vleugel te bestendigen. Het openmaken van het binnengebied komt het hele bouwblok ten goede. Door de binnentuin krijgt het bouwblok een nieuwe dynamiek. Een nieuwe levendigheid in het hart van het stadscentrum. Daarom is het voorstel van het winnende team meer dan een architecturaal ontwerp voor een uitbreiding; het is een masterplan met een visie op langere termijn. Een gefaseerd stappenplan met de ambitie om de kwaliteit van het hele bouwblok te verhogen. 

Opdrachtgever: Stad Sint-Niklaas

Architecten: TBM Robbrecht en Daem architecten – Callebaut architecten – Murmuur architecten

Stabiliteit: Util struktuurstudies

Speciale technieken: HP Engineering

Bekijk een aantal ontwerpschetsen van de nieuwe stadswinkel en het stadsarchief in onderstaande bestanden.

Bijlagen Datum
Interieurperspectief gelijkvloerse verdieping 23/05/2016 - 12:04
Interieurperspectief eerste verdieping 23/05/2016 - 12:05
Langssnede stadhuis 23/05/2016 - 12:12
Dwarssnede stadhuis 23/05/2016 - 12:06

Contactpersoon persbericht

Jan Smet

Datum persbericht

2016-05-23

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter