Eerste circulatiemaatregelen van 2018: invoering enkele richting in drie centrumstraten

Nieuws

Eerste circulatiemaatregelen van 2018: invoering enkele richting in drie centrumstraten

In 2018 komt de uitvoering van het wijkcirculatieplan op kruissnelheid. Op maandag 8 januari gaat de uitrol van het plan van start met de invoering van enkele richting in de Sint-Jansstraat, Lodewijk De Meesterstraat en Lamstraat (van Lodewijk De Meesterstraat naar Azalealaan).

Waarom circulatiemaatregelen?

 

Met het circulatieplan wil het stadsbestuur het doorgaand en sluipverkeer uit de stadswijken halen. Daardoor worden de wijken gemakkelijker bereikbaar voor bewoners, bezoekers en handelaars. Er ontstaat meer ruimte voor een vlotte circulatie en het verkeer wordt veiliger voor voetgangers en fietsers. De leefbaarheid in de stadskern wint er bij: er is minder lawaai, minder uitlaatgassen en er ontstaat een gezonder leefklimaat voor iedereen.

 

 

De eerste maatregelen van 2018 

Sint-Jansstraat

De Sint-Jansstraat wordt enkele richting naar de Pastoor De Meerleerstraat. De Sint-Jansstraat is een onderdeel van een zoekroute naar gratis en lang parkeren binnen de stad en wordt gebruikt om het eenrichtingsstuk van de Driegaaienstraat te ontwijken. De stad onderzoekt een herinrichting van de pleinen. Gebundeld parkeren, het kwalitatief verbinden van de pleinen en ruimte en veiligheid voor de zachte weggebruikers zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

 

Lodewijk De Meesterstraat

De Lodewijk De Meesterstraat wordt enkele richting naar de Lamstraat. Om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving in de Lodewijk De Meesterstraat te waarborgen, moet er ruimte worden gemaakt voor de fietser. Door enkele richting te maken wordt ook het kruispunt aan de Hospitaalstraat ontlast.

De invoering van de enkele richting gaat gepaard met meer parkeergelegenheid, de inrichting van een kus-en rijzone en de plaatsing van openbare fietsenstallingen. In de loop van januari wordt het nieuwe verkeersregime in de Lodewijk De Meesterstraat nog geaccentueerd met boombakken. 

Lamstraat

De Lamstraat (van de Lodewijk De Meesterstraat tot de Azalealaan) wordt enkele richting naar de Azalealaan. Dit is een onderdeel van de maatregel in de Lodewijk De Meesterstraat. De Lamstraat draaien van rijrichting is noodzakelijk voor de goede ontsluiting van de ziekenwagens, alsook voor de buslijnen. Door de aanleg van het wijkpark De Witte Molen wordt de Gladiolenstraat geknipt. Dat zal het kruispunt met de Azalealaan en de Lamstraat vereenvoudigen. 

De invoering van de enkele richting in de drie straten gaat gepaard met straattekeningen en guirlandes met campagnevlagjes. 

Meer info: www.sint-niklaas.be/wijkcirculatie

Contactpersoon persbericht

Jan Smet

Datum persbericht

2018-01-04

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter