Elektrische laadinfrastructuur op het grondgebied: stand van zaken

Nieuws

Elektrische laadinfrastructuur op het grondgebied: stand van zaken

In samenwerking met de distributiebeheerder Eandis wordt momenteel een basisnetwerk voor publiek laden uitgerold in Sint-Niklaas. Op deze manier zullen gebruikers van een elektrisch voertuig tegen eind 2017 terecht kunnen op 13 verschillende publiek toegankelijke locaties om hun voertuig op te laden.

Waar juist publiek laden in Sint-Niklaas?
Op het kaartje (in bijlage onderaan deze webpagina) zijn 11 locaties terug te vinden in en rond de binnenstad waar tegen eind 2017 zal kunnen geladen worden. Deze zijn hoofdzakelijk gelegen op parkings. Daarnaast komt er ook telkens een laadpaal in het centrum van de deelgemeenten, te beginnen met Nieuwkerken en Belsele nog in 2017 en in Sinaai in 2018.

De twee reeds bestaande laadpalen op het H. Heymanplein en het Schouwburgplein, met als uitbater Blue Corner, blijven behouden. De 11 bijkomende laadpalen tegen eind 2017 zullen worden uitgebaat door Allego, het bedrijf dat door Eandis via een eerste openbare aanbestedingsprocedure werd aangesteld.

Welke locaties al effectief actief zijn vindt u terug op de website www.milieuvriendelijkevoertuigen.be. Deze website geeft een volledig en up-to-date overzicht van alle beschikbare laadpalen op het grondgebied. Raadpleeg ook deze website voor verdere info omtrent de uitbaters van de laadpalen, de tarieven en de verdere laadmodaliteiten.

Laden voor wie?
De uitrol van een basisnetwerk voor publiek laden past in de Vlaamse doelstelling om tegen 2020 voor iedere burger die niet in de mogelijkheid is om te laden op eigen terrein, een publiek toegankelijke laadpaal ter beschikking te hebben binnen een straal van 500 m. Dit in de wetenschap dat:
- 70% van het laden thuis gebeurt;
- 20% kan laden op het werk;
- voor de overige 10% gebruik wordt gemaakt van een publieke laadpaal.

Bij de uitrol van het netwerk in Sint-Niklaas wordt in de binnenstad gemikt op een beschikbaarheid van een laadpaal binnen een straal van 250 m. Daarbuiten wordt de 500 m-regel gehanteerd.

Als doelgroep van mogelijke laders wordt vooral gemikt op bewoners die niet in staat zijn op te laden op eigen terrein. Deze kunnen dan 's nachts terecht voor een laadbeurt. Daarnaast kunnen bezoekers van de stad altijd gebruik maken van de laadpunten om bij te laden.

Alle laadpunten worden gesitueerd op plaatsen waar er langdurig parkeren mogelijk is en dit gecombineerd met gereserveerde parkeerplaatsen. Indien er een betalend parkeerregime geldt worden laders hiervan vrijgesteld.

Door te streven naar een verdicht netwerk van laadlocaties in en rond de binnenstad wordt gepoogd om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan een eventuele vraag van bewoners die zich een elektrische auto wensen aan te schaffen en niet bij machte zijn om op te laden op eigen terrein. Zij kunnen dan worden doorverwezen naar een laadlocatie in hun buurt.

Om het netwerk aan te vullen zal verder ook worden uitgekeken naar geschikte locaties op privaat of semi-publiek domein waar een 24/7 publiek toegankelijk laadpunt kan worden gerealiseerd. In deze context kan worden vermeld dat 1 van de 11 locaties van 2017 werd gerealiseerd in samenwerking met en op grond van AZ Nikolaas.

Hoe verloopt de verdere uitbreiding van het laadnetwerk?
Tegen 2020 zullen er in Sint-Niklaas 36 publiek toegankelijke laadpunten bijkomen (t.o.v. de situatie in 2015). Eind dit jaar lanceert Eandis een 2de aanbestedingsprocedure. Naast de 11 extra laadpunten in 2017 zullen er dan in 2018 opnieuw 7 laadpunten worden gerealiseerd.

Bijlagen Datum
Locaties laadpalen voor elektrische voertuigen 18/10/2017 - 11:45

Contactpersoon persbericht

Bart Roels

Datum persbericht

2017-10-18

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter