Enquête nieuw masterplan participatiemarkt stationsomgeving-noord tot 15 februari 2017

Nieuws

Enquête nieuw masterplan participatiemarkt stationsomgeving-noord tot 15 februari 2017

Het stadsbestuur organiseerde op maandag 30 januari 2017, van 16 tot 21 uur in ’t Bau-huis, een open participatiemarkt ter voorbereiding van een nieuw plan voor de kwaliteitsvolle herinrichting van de noordelijke stationsomgeving. Aan de hand van fotopanelen werd het publiek bevraagd over thema’s als groenzones, wonen, een plek voor de school en de aanleg van een fietsroute. De enquête blijft nog beschikbaar online tot woensdag 15 februari 2017.

Participatietraject voor nieuw masterplan

De gemeenteraad besliste op 25 november 2016 om een ruim participatietraject op te zetten, ter voorbereiding van een nieuw masterplan voor de noordelijke stationsomgeving. In het masterplan wordt een visie uitgeschreven, die de basis vormt voor concrete projecten, zoals de aanleg van groen, de bouw van woningen en de verkeerscirculatie.

In het kader van dit participatietraject wil het stadsbestuur, in verschillende stappen, de inwoners betrekken bij de voorbereiding van het masterplan. Als eerste stap werd de bevolking bevraagd over een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de wijk tijdens een ‘participatiemarkt’ op maandag 30 januari 2017 in ’t Bau-huis.  

Ambities en bouwstenen

De participatiemarkt werd uitgewerkt vanuit vier algemene ambities, die het globaal kader vormen voor de herontwikkeling van de wijk:

-       Uitbouwen van de stationsomgeving als A-locatie met bovenlokale functies.

-       Verdichten van de restruimtes en binnengebieden in de bestaande woonwijk.

-       Verhogen van de kwaliteit van de publieke ruimte en het aanbod publiek groen.

-       Vergroten van de doorwaadbaarheid richting station.

Voor het masterplan van de wijk werden tien bouwstenen uitgezet, waarover het publiek bevraagd wordt:

-       Bestaande woonwijk als kern van ontwikkeling.

-       Fietsverbinding.

-       NMBS: ingang en fietsparking.

-       Van slachthuis naar wonen: bijkomende woningen in de wijk.

-       Plein aan Jan Breydelstraat als groene ruimte.

-       Groene site.

-       Groene doorsteken.

-       Een school in de wijk.

-       Een deel van de stationssite als ontwikkelingsruimte met bovenlokale dynamiek.

-       Mobiliteit op maat (van de wijk). 

Enquêteformulier

De bouwstenen werden in woord en beeld uitgewerkt op infopanelen. Aan de hand van een aantal specifieke vragen, samengebracht op een enquêteformulier, werd bij elke bouwsteen naar de mening gevraagd van de bezoekers. Bij de panelen van elke bouwsteen gaf een deskundige duiding en toelichting.

Alle enquêteformulieren en reacties worden in de loop van het voorjaar verwerkt. Nog voor de zomer worden de resultaten van de participatiemarkt in ’t Bau-huis voorgesteld aan het publiek. Deze resultaten zullen de basis vormen voor de opmaak van het nieuw masterplan.  

Meer info

www.sint-niklaas.be/stationsomgevingnoord

De bouwstenen en het enquêteformulier blijven online tot 15 februari 2017.

Contactpersoon persbericht

Jan Smet

Datum persbericht

2017-01-31

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter