Grondverkoop garandeert sportfunctie van site Ter Beke in Sinaai

Nieuws

Stad en OCMW van Sint-Niklaas zijn overeengekomen om een deel van de OCMW-gronden op de site Ter Beke te verkopen aan de stad. Concreet gaat het over ongeveer 3.5 ha (35.000 m²) aan terreinen waar nu op gevoetbald wordt door o.a. KFC Herleving Sinaai.

Met deze verkoop aan de stad krijgt het sportleven in het algemeen en het voetbal in het bijzonder meteen een absolute garantie dat hier ook op de zeer lange termijn gesport kan worden. Het terrein waar het over gaat werd tot kort gehuurd door de stad van het OCMW. Nu komt de grond in handen van één openbaar bestuur en verdwijnt ook elke speculatie over de toekomst van die gronden. Het sportieve Sinaai kan dus gerust zijn. Voor alle duidelijkheid: er was binnen het OCMW vandaag geen intentie om die gronden te verkopen (dat zou een te grote klap toebrengen aan het sportleven in Sinaai), maar zowel stad als OCMW streefden wel naar duidelijkheid en zekerheid op lange termijn. En dat is er nu voor iedereen.

Anderzijds kan het OCMW de opbrengst van de verkoop aanwenden om haar investeringscapaciteit te verhogen. Concreet zal de verkoopsopbrengst toegevoegd worden aan het project voor de nieuwe zorgsite in Nieuwkerken. Daar wil het OCMW ter vervanging van het ‘Populierenhof’ een nieuw woonzorgcentrum met assistentieflats realiseren, wat meteen een forse uitbreiding van het aanbod in Nieuwkerken betekent (van 80 naar 120 kamers voor zorgbehoevende bejaarden, van 11 naar 30 flats voor senioren).

Tegelijk verwerft het OCMW ook een stuk stadsgrond, dat mee opgenomen is in het verkavelingsplan dat wordt voorbereid: rond de site van het voormalig rusthuis komt een woonproject, uiteraard met vrijwaring van de voetbalactiviteiten.

Met de transactie is een bedrag van 2.227.000 EUR gemoeid voor de verkoop van de OCMW-grond aan de stad en 222.190 EUR voor de verkoop van de stadsgrond aan het OCMW.

 

Contactpersoon persbericht

Jan Smet

Datum persbericht

2016-12-23

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter