Heraanleg Driekoningen in Sint-Niklaas start op 28 november

Nieuws

Heraanleg Driekoningen in Sint-Niklaas start op 28 november
Het kruispunt Driekoningen is een drukke verkeersknoop waar fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer samenkomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Niklaas slaan de handen in elkaar om deze plek veiliger en vlotter te maken. In het project gaat extra aandacht naar de zachte weggebruiker en een goede doorstroming van de bussen. De nutsmaatschappijen gaan op 28 november 2016 van start. De heraanleg zelf start in het voorjaar van 2017. Tijdens twee infovergaderingen informeren de projectpartners en Synductis ondernemers en bewoners.

Twee infovergaderingen op woensdag 16 november

Het kruispunt Driekoningen is één van de drukste plaatsen van Sint-Niklaas. Werken op zo’n drukke as, kan dan ook niet zonder hinder voor de omwonenden en voor het verkeer. Alle betrokkenen goed informeren, is dan ook cruciaal voor het welslagen van dit project. Dat gebeurt onder andere tijdens twee infovergaderingen:

 • Woensdag 16 november 2016 om 18u: infovergadering voor ondernemers
 • Woensdag 16 november 2016 om 20u: infovergadering voor bewoners 

Beide vinden plaats in de trouwzaal van het stadhuis van Sint-Niklaas (Grote Markt 1).

Tijdens een presentatie zal het Agentschap Wegen en Verkeer een toelichting geven over hoe het kruispunt Driekoningen er na de heraanleg zal uitzien.  Synductis, een samenwerkingsplatform tussen nutsmaatschappijen, komt de werken aan de nutsleidingen en de impact voor de weggebruiker tijdens de nutswerken toelichten. 

Nutswerken starten op 28 november

Kruispunt Driekoningen is niet enkel een belangrijk knooppunt voor verkeer, onder de grond is het een knooppunt van nutsleidingen. Op 28 november gaan de nutsmaatschappijen van start om de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie te verplaatsen en/of vernieuwen. Deze werken zullen een grote impact hebben op het verkeer. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, werkt Synductis in verschillende fasen met een pauze tijdens de kerstperiode: 

 • Fase 1: 28 november tot 2 december 
  Het kruispunt van de R42 met de Driekoningenstraat is onderbroken. Enkel keerbewegingen zijn mogelijk.  Alle verkeer rijdt om via de Heistraat en de Plezantstraat.  De Gasmeterstraat wordt doodlopend.  Fietsers en voetgangers kunnen door langs de werfzone. 
 • Fase 2: 5 december tot 23 december
  In de tweede fase wordt er gewerkt tussen de Kazernestraat en het kruispunt met de Spoorweglaan. Alle verkeer rijdt om via de Heistraat en de Plezantstraat.  De Gasmeterstraat blijft doodlopend.  Er zal één rijstrook open zijn voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. 
 • Pauze van 23 december tot 9 januari
  Tijdens het kerstverlof wordt er niet gewerkt en is het kruispunt helemaal open.
 • Laatste fasen: vanaf 9 januari tot  eind februari
  Na de kerstvakantie gaat de aannemer terug aan de slag met afsluitingen op het kruispunt. Op de infovergadering zal Synductis deze fasen toelichten.

Alle info  op www.wegenenverkeer.be/sint-niklaas

Alle info over het project wordt gebundeld op www.wegenenverkeer.be/sint-niklaas. Daar is informatie te vinden over wat de heraanleg inhoudt en hoe de (nuts)werken aangepakt worden. Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de digitale nieuwsbrief en zo updates over de werken ontvangen in hun mailbox.

Publicatiedatum

2016-11-03

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter