Hervorming nachtvergunning horeca

Nieuws

Hervorming nachtvergunning horeca

Om tegemoet te komen aan de vraag van de lokale horeca en vanuit het principe van de administratie vereenvoudiging, wordt het stedelijke reglement op de nachtvergunning grondig aangepast. Horecazaken zullen vanaf begin 2018 gemakkelijker en kosteloos langer open kunnen blijven.

Uitgangspunt

De horeca krijgt een aantal specifieke stedelijke taksen en tarieven opgelegd die direct te maken hebben met hun activiteiten. Dat is historisch zo gegroeid. De belasting op de nachtvergunning zien uitbaters van zaken die laat open zijn ook als een nadeel in vergelijking met de daghoreca.

Het stadsbestuur heeft met de fiscale hervorming van 2013 belastingen op activiteiten willen uitschakelen. Deze visie wordt nu ook voor de horeca verder  gezet met de kostenloze permanente afwijking op de nachtvergunning. In ruil ondertekenen de uitbaters een ‘charter op het sluitingsuur in horecazaken’ waarin een aantal duidelijke afspraken worden gemaakt (zie in bijlage onderaan deze webpagina)

De nieuwe maatregel kadert in de vereenvoudigingen/afschaffingen die het stadsbestuur sinds het begin van deze bestuursperiode heeft doorgevoerd.  Voorbeelden zijn de afschaffing van de belasting op tapperijen en slijterijen en op loggia's. Ook de hervorming van een reeks belastingen (onder meer die op drijfkracht) naar één eenvoudige en transparante Algemene Bedrijfsbelasting maakt daar deel van uit. De hervorming van de belasting op inname openbaar domein, naar een eenvoudig systeem op basis van ingenomen oppervlakte, is dat eveneens.

Verder houdt de nieuwe maatregel een belangrijke administratieve  vereenvoudiging in. Zowel stadsdiensten als politie én uitbaters van horecazaken sparen er heel wat tijd mee uit.

 

Huidige situatie

Momenteel dienen horecazaken gesloten te zijn van 1 uur tot 5 uur tijdens weekdagen en van 2 tot 5 uur in de nacht van zaterdag op zondag en aan de vooravond van feestdagen. Wie later open wil blijven, moet een nachtvergunning aanvragen. Het kan gaan om een permanente nachtvergunning tot een later uur, een occasionele verlenging die vooraf wordt aangevraagd bij een gepland evenement of een verlenging die de avond/nacht zelf nog bij de politie wordt aangevraagd. In elk van deze drie gevallen moet worden betaald.

 

Nieuwe situatie

Uitbaters van een horecazaak kunnen vanaf 1 januari 2018 een permanente afwijking op de nachtvergunning krijgen. Dat betekent dat ze geen verplicht sluitingsuur meer opgelegd krijgen. Hiervoor moet ook niet langer worden betaald. De maatregel is een blijk van vertrouwen van het stadsbestuur in de uitbaters.

De uitbaters van hun kant verbinden zich ertoe een ‘charter op het sluitingsuur in horecazaken’ met de burgemeester te ondertekenen én na te leven.

In het charter staan de belangrijkste principes van verantwoorde uitbating van een horecazaak opgesomd, zoals goed nabuurschap en netheid maar ook aandacht voor  alcohol- en drugsproblematiek en geluidsoverlast.

Het nieuwe reglement wordt van kracht, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad van november.

Bijlagen Datum
Hervorming nachtvergunning 21/11/2017 - 15:02

Contactpersoon persbericht

Jan Smet

Datum persbericht

2017-11-21

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter