Langdurige en overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016 als algemene ramp beschouwd

Nieuws

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
Langdurige en overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016 als algemene ramp beschouwd

De langdurige en overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden in de periode van 27 mei tot 26 juni 2016 worden als algemene ramp beschouwd. Ook Sint-Niklaas behoort tot het afgebakende gebied. 

Dit betekent dat getroffen (landbouw)bedrijven en particulieren een aanvraag tot financiƫle tegemoetkoming bij het Vlaams Rampenfonds kunnen indienen. Voor particulieren blijft de verzekeringsagent het eerste aanspreekpunt. Waterschade door overstromingen wordt sinds enkele jaren immers via de brandpolis en/of autoverzekering geregeld. De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag tot financiƫle tegemoetkoming is 31 januari 2017.

Praktische handleiding bij uw aanvraag tot schadevergoeding
U vindt de Gebruikershandleiding Vlaams Rampenfonds hier. Dit is een praktische en handige gids die u door de aanvraagprocedure leidt en waarin u een antwoord vindt op de meest gestelde vragen. Ook vindt u hier de nodige aanvraagformulieren.

Om geldig te zijn, dient uw dossier het volgende te bevatten: de nodige ingevulde formulieren, alle gevraagde bijlagen, eventueel foto's, kostenramingen en facturen. Let op: u dient alles in tweevoud in uw dossier op te nemen.

Dit alles dient u zelf te versturen, (bij voorkeur) met een aangetekend schrijven, naar het Vlaams Rampenfonds.

Voor alle zekerheid neemt u het best ook een kopij van het ganse aanvraagdossier voor uzelf; dit om discussies over al dan niet bijgevoegde formulieren en andere bewijsstukken nadien te vermijden.

Adres:
Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30, bus 48
1000 Brussel
Telefoon: 02 553 50 10
E-mail: rampenfonds@vlaanderen.be

Contactpersoon persbericht

Tania Uytdenhouwen

Datum persbericht

2016-11-29

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter