Maart 2018: maand van de verdraagzaamheid

Nieuws

Maart 2018: maand van de verdraagzaamheid

In een samenleving met als uitgangspunt respect, diversiteit en gelijke kansen is er geen plaats voor racisme en discriminatie. Als lid van het netwerk Europese Steden tegen Racisme wil het stadsbestuur van Sint-Niklaas een duidelijk signaal geven en organiseert daarom in samenwerking met verschillende partners de Maand van de Verdraagzaamheid. In maart 2018 staan allerlei activiteiten op het programma in het kader van 21 maart, Internationale Dag tegen Racisme.

Op 21 maart 1960, 58 jaar geleden, opende in het Zuid-Afrikaanse Sharpeville de politie het vuur op een menigte vreedzame zwarte demonstranten die betoogden tegen de pasjeswet. 69 Mensen werden gedood. In 1966 riepen de Verenigde Naties 21 maart uit tot de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Sindsdien is het een dag waarop wereldwijd landen, steden, verenigingen, burgers zich tegen elke vorm van racisme en discriminatie uitspreken.

Meer informatie en programma via www.sint-niklaas.be/maandvandeverdraagzaamheid

PROGRAMMA

Margot Vanderstraeten - 'Mazzel tov' in gesprek met Paul Schrijvers

Margot Vanderstraeten brengt in 'Mazzel tov' verslag uit over haar ervaringen als jobstudente bij een joodse familie, waar ze zes jaar lang de kinderen bij hun huiswerk begeleidt. 'Mazzel tov' biedt een indringende en unieke inkijk in de onbekende wereld van de ander, die toch zo nabij is. De rode draad doorheen het boek is nieuwsgierigheid, respect en verdraagzaamheid tussen culturen en religies.

Donderdag 1 maart 2018 | 20 uur - gratis | Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas | inschrijven via bib@sint-niklaas.be of 03 778 34 00

 

Workshops: omgaan met racisme gerelateerde stress door Birsen Taspinar

Birsen Taspinar heeft als klinisch psychologe en systeemtherapeute veel ervaring en kennis rond racisme gerelateerde stress bij volwassenen en kinderen. Ze geeft ook vormingen rond o.a. transculturele psychologie, cultuursensitieve therapie, gender en huwelijksmigratie. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de psychologische effecten van racisme en leer je vaardigheden om om te gaan met situaties van racisme stress.

Zaterdag 3 (voor jongeren van 16 tot 25 jaar) of zaterdag 17 maart (voor volwassenen) | onthaal om 9.30 uur, start 10 uur stipt - broodjeslunch om 13 uur - gratis | Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas | inschrijven via diversiteit@sint-niklaas.be of 03 778 37 43

Let op: de workshops omgaan met racisme stress zijn specifiek gericht naar personen die rechtstreeks en persoonlijk met racisme en racisme gerelateerde stress te maken krijgen. Dit om de vertrouwelijkheid en de openheid tijdens de workshops te kunnen garanderen.

 

Tussen hemel en aarde - solidariteit, een interlevensbeschouwelijke dialoog

Vijf lokale levensbeschouwelijke gemeenschappen geven een korte toelichting over solidariteit. We leren meer over solidariteit vanuit katholiek, protestants, islamitisch, mormoons en vrijzinnig oogpunt. Ook jongeren laten hun licht schijnen op het thema. Daarna schuiven we samen aan tafel om het gesprek aan te gaan over levensbeschouwing, samenleven, geloven, niet geloven, solidariteit. Dit is een open en gezellig kader met hapjes en een drankje.

Tussen hemel en aarde is een initiatief van de werkgroep interlevensbeschouwelijke dialoog Sint-Niklaas. Partners: Agentschap Integratie en Inburgering, moskee Masjid El Fath, RK parochiegemeenschap Sint-Niklaas, islamitische geloofsgemeenschap Hicret Camii, het Turks Cultureel Centrum, huisvandeMens, Orbit vzw, Vormingplus, JOS vzw, MICV El Houda vzw, Protestantse kerk Mountain of Fire and Miracles Ministries, stad Sint-Niklaas

Donderdag 22 maart | van 19 tot 21.30 uur - gratis | zaal Familie, Truweelstraat 138, Sint-Niklaas | inschrijven via diversiteit@sint-niklaas.be of 03 778 37 43

 

Dalilla Hermans, lezing 'Brief aan Cooper en de wereld'

In een gezellig kader vertelt Dalilla Hermans over haar boek 'Brief aan Cooper en de wereld'. In dit boek richt ze zich tot haar oudste zoon en vertelt ze op een beklijvende manier haar levensverhaal, hoe ze werd geadopteerd uit Rwanda toen ze twee was en over de manier waarop "kleur" haar leven meer bepaalt dan haar lief is.

Woensdag 28 maart | om 19.30 uur - gratis | Koek en Ei, Hendrik Heymanplein 5, Sint-Niklaas | inschrijven via diversiteit@sint-niklaas.be  of 03 778 37 43

 

Koffers met educatief materiaal voor scholen:

De koffers bevatten educatief materiaal waarmee leerkrachten in de klas aan de slag kunnen gaan rond de thema's racisme, verdraagzaamheid en diversiteit. Voor elke leeftijdsgroep, van 3 tot 18 jaar, is aangepast materiaal ter beschikking. De eerste 10 scholen die de koffers uitlenen krijgen er een workshop rond omgaan met racisme in de klas bovenop!

Vanaf 15 maart bij de Bib Sint-Niklaas | gratis | reserveren via bibliotheek@sint-niklaas.be of 03 778 34 00

 

Meer info?

www.sint-niklaas.be/maandvandeverdraagzaamheid 
diversiteit@sint-niklaas.b
e of 03 778 37 43

Contactpersoon persbericht

Els Cant

Datum persbericht

2018-02-26

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter