Masterplan nieuwe campus AZ Nikolaas

Nieuws

Masterplan nieuwe campus AZ Nikolaas

Enkele jaren gelegen drukte AZ Nikolaas de wens uit te verhuizen naar een nieuwbouwcampus aan de rand van Sint-Niklaas. In overleg met de stad Sint-Niklaas werd geopteerd om deze campus in te planten langsheen de N41 op een terrein van 18 ha dat wordt begrensd door de Heimolenstraat, de ringgracht en door de hoogspanningslijn die van de N41 richting Smisstraat loopt. Zomer 2015 werd NERO samen met VECTRIS door het stadsbestuur geselecteerd om een masterplan en mobiliteitsplan voor de nieuwe campus op te maken.

Het masterplan voorziet in het integreren van de nieuwe ziekenhuiscampus in het Lobbenstadmodel voor de stad Sint-Niklaas en in het nieuwe mobiliteitsplan. 

Het Lobbenstadmodel steunt op een stervormige structuur van stadslobben met een hoge dichtheid afgewisseld met blauwgroene vingers (open, groene ruimte). 

De nieuwe campus krijgt zijn plaats aan het uiteinde van één van deze te verdichten lobben waarbij het openruimte-gebied ten oosten van de campus bevestigd wordt als een groene verbinding naar het stadscentrum.

In overleg met een ruime stuurgroep samengesteld uit stadsbestuur, AZ Nikolaas, en vertegenwoordigers van het buurtcomité wordt door middel van verschillende scenario’s gezocht naar een evenwicht tussen nieuwe (infra)structuur en een actieve landbouwbedrijvigheid met behoud van de open ruimte.

De nieuwe campus zal bestaan uit een ziekenhuisgebouw met een totale vloeroppervlakte van 110.000 m2  (inclusief uitbreidingen) omringd door enkele vrijstaande gebouwen voor specifieke zorg. Ook een cohabitatie met de hogeschool Odisee is hierin een optie.

Al deze gebouwen inclusief de nodige parkeergebouwen voor personeel en bezoekers worden optimaal landschappelijk geïntegreerd opdat de impact voor de buurt tot een minimum wordt beperkt. Het ziekenhuisgebouw wordt zo veel mogelijk richting N41 voorzien.

Het masterplan voorziet in de aanplant van een reeks elzensingels die de overgang vormen naar de agrarische open ruimte en die bijdragen aan het helend park-karakter van de site.

De ontsluiting van de site gebeurt volledig langs de N41, via het kruispunt met de Heimolenstraat, hierdoor wordt de leefbaarheid van de omringende woonstraten optimaal gevrijwaard. Het stadsbestuur voorziet op, of nabij de campus eveneens een randparking om de parkeerdruk op het centrum te beperken.

Door middel van een directe buslijn met een hoge frequentie wordt de verbinding tussen campus / randparking en het stadscentrum / station gegarandeerd. Daarnaast wordt zo veel mogelijk ingezet op vlugge, veilige fietsverbindingen.

Het masterplan wordt gefinaliseerd tegen eind 2016. Op basis van het masterplan wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt (voorzien 2017-2018) gevolgd door het opmaken van het architecturaal ontwerp voor de ziekenhuisgebouwen.

De start van de werf is voorzien begin 2022 waarna in 2027 het nieuwe ziekenhuis wordt geopend.

Het masterplan werd voorgesteld aan de buurtbewoners op maandag 3 oktober 2016. U vindt de presentatie in bijlage onderaan deze webpagina. Meer info: ruimtelijke.planning@sint-niklaas.be

Bijlagen Datum
Presentatie masterplan AZ Nikolaas 04/10/2016 - 09:13

Contactpersoon persbericht

Bart Van Lokeren

Datum persbericht

2016-10-04

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter