Meldingsplicht voor het gebruik van Drones in Sint-Niklaas

Nieuws

Meldingsplicht voor het gebruik van Drones in Sint-Niklaas
Wie op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas een drone wil inzetten, heeft daarvoor een schriftelijke toestemming nodig van de burgemeester. De aanvraag moet uiterlijk vijf werkdagen voor de vlucht ingediend worden bij de politie, via een specifiek meldingsformulier.

De meldingsplicht is opgenomen in het algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas en geldt voor elk op afstand bestuurd luchtvaartuig, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 10 april 2016. De burgemeester kan altijd voorwaarden opleggen of de vlucht verbieden, wanneer de veiligheid of de openbare orde in het gedrang komen. 

Om een toestemming aan te vragen, gebruik je het formulier in bijlage onderaan deze webpagina.

Publicatiedatum

2018-02-19

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter