OndernemeninSintNiklaas.be: de directe weg naar digitale dienstverlening voor ondernemers

Nieuws

OndernemeninSintNiklaas.be: de directe weg naar digitale dienstverlening voor ondernemers

De lancering van een specifieke website voor ondernemers, handelaars en horeca-uitbaters brengt de stad Sint-Niklaas op nieuwe digitale wegen en is een mijlpaal voor de online dienstverlening van de lokale economische sector.

Waarom?

Op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas staan ca. 4.000 ondernemingen geregistreerd. Het stadsbestuur wil die belangrijke economische sector ondersteunen door toegankelijke, geïntegreerde digitale dienstverlening aan te bieden in de vorm van een ondernemersportaal. Dynamische starters en succesrijke, groeiende ondernemingen dragen immers op hun beurt bij tot het creëren van een bloeiende en aantrekkelijke stad.

 

Functies

Met het ondernemersportaal willen we:

- informeren door sectorgebonden informatie te bundelen en vlot toegankelijk te maken;

- communiceren door de verspreiding van nieuwsberichten en het ter beschikking stellen van documenten van economische overlegorganen;

- online diensten aanbieden via digitale, slimme webtoepassingen.

  

Inhoud

Het ondernemersportaal in zijn huidige vorm wil vooral informeren. Het bevat ook al een aantal digitale processen, zoals het online aanvragen van premies. Dit is enkel maar een startpunt: in de loop van 2018 wordt de digitale dienstverlening verder uitgebreid.

Het ondernemersportaal richt zich naar starters, bestaande ondernemingen en investeerders en biedt een volledig overzicht van producten en diensten voor de economische sector.

Onder ‘Start jouw zaak’ staat alle informatie over de stappen die je moet zetten om een eigen zaak te beginnen. Het gaat onder meer om steunmaatregelen, het vinden van een geschikte locatie, startersbrochure voor detailhandel en horeca, opleidingen en mogelijke partners.

Dagelijks ondernemen’ bundelt alle nuttige informatie voor het dagdagelijkse beheer van je zaak, bereikbaarheid, overleg en zaken doen met de stad, het verwijderen van bedrijfsafval.

Wie interesse heeft om een zaak uit te breiden of om een nieuwe vestiging te openen in Sint-Niklaas, kan terecht bij ‘Groeien en investeren’. Relevante economische cijfers over de regio Sint-Niklaas zijn daar terug te vinden.

De startpagina geeft verder een rechtstreekse toegang tot alle premies en subsidies en plaatst de troeven van Sint-Niklaas als economisch centrum in de kijker. Op die manier wil het ondernemersportaal een instrument zijn om potentiële ondernemers en investeerders aan te trekken. Ook nieuws met handel, horeca en ondernemen als invalshoek, krijgt op de startpagina een prominente plaats.

Doorheen de site getuigen zaakvoerders over de manier waarop zij hun bedrijf leiden en over hun band met Sint-Niklaas. Het zijn verhalen van ondernemers voor ondernemers als inspiratiebron.

 

Ontwikkeling

De ontwikkeling van OndernemeninSintNiklaas.be werd, op basis van een overheidsopdracht, toegewezen aan de firma Cronos/Calibrate uit Gent. De toewijzing omvatte ook het opstarten van een opdrachtencentrale, waar openbare en social profit organisaties op kunnen intekenen voor het bouwen van een website.

Het voortraject van het ondernemersportaal bestond onder meer uit een online enquête, waar 200 Sint-Niklase ondernemers aan deelnamen. Met alle belangrijke economische stakeholders werden gesprekken gevoerd ter voorbereiding van de ‘boomstructuur’, die de basis vormde voor de architectuur van de website. Tussentijds stonden er ook gebruikerstests op het programma, met lokale ondernemers uit verschillende economische sectoren.

 

Toekomstgericht

Het ondernemersportaal is een innoverend, toekomstgericht project. De lancering op dinsdag 6 februari is een eerste stap. In de loop van 2018 wordt het digitale platform gekoppeld aan de bedrijvendatabank, een lokale authentieke bron waarin functionele informatie over elk bedrijf en de contactgegevens zijn opgeslagen. De bedrijvendatabank volgt het dynamische ondernemerslandschap op de voet en wordt binnen de stedelijke organisatie het vertrekpunt voor tientallen werkprocessen.

Tegelijk wordt de workflow van ongeveer 50 stedelijke producten voor ondernemers in kaart gebracht en gedigitaliseerd, met het oog op de uitbouw van een volwaardig digitaal ondernemersloket.

 

Steun vanuit Europa, Vlaanderen én de provincie

De bouw van het volledige ondernemersportaal krijgt zowel steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), de Vlaamse overheid (Hermesfonds) als de provincie Oost-Vlaanderen, in totaal voor het bedrag van 300.513 EUR. Het projectdossier omvat ook de ontwikkeling van de bedrijvendatabank, digitale aanvragen en digitale infokiosken die later dit jaar in het straatbeeld zullen verschijnen.

www.ondernemeninsintniklaas.be

 

 

 

Contactpersoon persbericht

Jan Smet

Datum persbericht

2018-02-06

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter