Raadpleeg de gesproken versie van De Stadskroniek online!

Nieuws

Raadpleeg de gesproken versie van De Stadskroniek online!
Om nog beter te kunnen voldoen aan de verwachtingen van personen met een visuele beperking stelt het stadsbestuur de gesproken versie van het stadsmagazine Stadskroniek ter beschikking via de stadswebsite.

De Stadskroniek verschijnt om de twee maanden, heeft een oplage van 35.000 exemplaren en brengt het stedelijke nieuws rechtstreeks tot bij de Sint-Niklazenaar. Iedere editie bevat tal van interessante artikels over initiatieven en projecten van de stadsdiensten. 

Reeds verschillende jaren spreekt Blindenzorg Licht en Liefde vzw* De Stadskroniek op cd in en zendt die naar zijn leden. Maar vanaf heden is deze gesproken versie van nu ook te raadplegen via de stadswebsite. 

U kan ook de vorige edities uit 2017 raadplegen.

 

* Blindenzorg Licht en Liefde vzw helpt slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Ze ijveren bovendien voor een ‘inclusieve’ samenleving, waar aan iedereen gedacht is – ook aan wie slecht ziet.

Publicatiedatum

2017-06-22

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter