Samen naar een beter stadsbos Puitvoet: overeenkomst tussen Puytvoet vzw en het stadsbestuur van Sint-Niklaas

Nieuws

Samen naar een beter stadsbos Puitvoet: overeenkomst tussen Puytvoet vzw en het stadsbestuur van Sint-Niklaas

Tot 31 december 2016 geniet Puytvoet vzw recht van een subsidie van het departement Cultuur van de Vlaamse overheid. Wegens hervormingen werd deze subsidie geschrapt, waarna Puytvoet vzw financiële ondersteuning vroeg aan het stadsbestuur van Sint-Niklaas.

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas engageert zich om Puytvoet vzw vanaf 1 januari 2017 te ondersteunen met een toelage voortwee halftijdse medewerkers.

Puytvoet vzw beheert in totaal 7,65 hectare bossen, speelpleinen en kampeergronden, verborgen in het zuiden van de stad.  De werking spitst zich toe op jeugdverenigingen. De percelen onder beheer van Puytvoet vzw bieden plaats aan lokalen van de jeugdverenigingen Kriko en Sint-Tarsicius en worden in het weekend en de vakanties vaak gebruikt door andere (jeugd)verenigingen. Voorts verhuurt de vzw de terreinen, een blokhut en jeugdheem De Zeveling. Verschillende scholen maken gedurende het schooljaar op regelmatige basis gebruik van het domein voor het organiseren van buitenschoolse activiteiten (vriendschapsdagen, sportdagen ….). De vereniging heeft dus een belangrijke maatschappelijke functie. Bovendien opereren ze vanuit het hart van stadsbos Puitvoet. Het stadsbestuur ging dan ook graag akkoord om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Puytvoet vzw.

Via de overeenkomst zullen beide partijen samen aan de uitbouw en het beheer van het stadsbos werken. Dat is nodig, want het stadsbos groeit gestaag. Zo werd in 2016 nog een perceel van 1,2 hectare grond aangekocht door de stad voor bebossing. Nieuwe percelen worden bebost tijdens acties zoals het geboortebos, waar jaarlijks circa 300 jonge ouders een boom planten ter gelegenheid van de geboorte van hun kind.

In 2017 zal in samenspraak met de gebruikers van het stadsbos een ontwerpplan opgemaakt waarin de toekomstige ontwikkeling van het stadsbos wordt uitgezet. Het stadsbestuur en Puytvoet vzw willen via deze overeenkomst werk maken van een toegankelijk, leesbaar, aantrekkelijk en natuurlijk stadsbos.

 

 

 

Contactpersoon persbericht

Jan Smet

Datum persbericht

2016-12-27

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter