Sint-Niklaas viert militaire peterschappen met parade en historische tentoonstelling

Nieuws

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
Sint-Niklaas viert militaire peterschappen met parade en historische tentoonstelling

Tijdens het jubileumjaar 2017 plaatst de stad Sint-Niklaas ook haar jarenlange samenwerking met het Belgisch leger in de kijker. Het eerste militaire peterschap dateert van 1962.

De 55-jarige traditie kende altijd een sterke sociale dimensie. De peterschappen worden gevierd en hernieuwd met een militaire parade op de Grote Markt op vrijdag 21 april en een tentoonstelling in het stadhuis. 

Een lange traditie

In 1962 besliste de gemeenteraad om het peterschap van het 51ste bataljon genie te Hitfeld (nabij Aken) te aanvaarden. Het was de start van een boeiende samenwerking tussen de stad en Defensie, die tot vandaag voortduurt.

De ontbinding van het 51ste bataljon genie/logistiek in 1992 leidt tot een opschorting van de gemeenschappelijke activiteiten: de vlag wordt opnieuw overgedragen aan de stad. Maar in het vooruitzicht van een humanitaire missie in Kosovo wordt het bataljon in 2000 weer operationeel. Na een grondige reorganisatie van de Belgische genietroepen gaat het Sint-Niklase peterschap over naar het 11de Bataljon Genie, gekazerneerd in Burcht. Anno 2017 stelt het bataljon 540 personen te werk.

In 1977 volgt het peterschap van de bemanning van het fregat Westdiep, dat op dat ogenblik 100 tot 120 personeelsleden aan boord heeft. Anno 2007 werden de activiteiten van de Westdiep stopgezet. Het fregat heeft circa dertig jaar vredesbewarende en defensieve opdrachten uitgevoerd in NAVO-verband. Defensie brengt twee andere, volledig gerenoveerde fregatten in de vaart, die aangekocht zijn van de Nederlandse marine: de Leopold I en de Louise-Marie (genaamd naar het eerste Belgische vorstenpaar). Het peterschap van de Westdiep wordt overgeheveld naar de Louise-Marie.

Sociale projecten

Van meet af aan kende de invulling van de militaire peterschappen een duidelijke sociale inslag. Er kwam een samenwerking tot stand tussen de bemanning van beide korpsen en twee verzorgingsinstellingen in Sint-Niklaas. Het Dagcentrum Sint-Niklaas, momenteel gevestigd in de Onze-Lieve-Vrouwstraat 31, staat in voor de organisatie van dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Vzw Sint-Carolus, in de Gyselstraat in Nieuwkerken, is een tehuis voor bijzondere jeugdzorg. Beide instellingen onderhouden goede contacten met manschappen van Defensie. Het gaat daarbij om sportieve uitwisselingen, vriendschappelijke ontmoetingen, kerstfeest en andere acties.

Feestprogramma

De verjaardag van de militaire peterschappen wordt gevierd met twee activiteiten. Het stadsbestuur nodigt de inwoners daar graag voor uit.

Militaire parade – vrijdag 21 april van 14 tot 15 uur

De militaire parade gaat van start om 14 uur in een afgebakende zone voor het stadhuis. Er wordt gezorgd voor een grote zichtbaarheid voor het publiek. Zo’n 160 militairen en een tiental verschillende voertuigen zijn betrokken bij het gebeuren. Bijzonder is ook de aanwezigheid van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van Sint-Niklazenaar Yves Segers, die heel de parade muzikaal zal begeleiden.

Het programma omvat onder meer de ontvangst van de eregenodigden, de inplaatsstelling van de vaandels, de schouwing van de manschappen, een bloemenneerlegging ter nagedachtenis van gesneuvelde militairen en burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog, de officiële hernieuwing van de peterschappen en de uitreiking van eretekens.

Tentoonstelling stadhuis – van vrijdag 21 april tot woensdag 10 mei

Het stadsarchief werkte samen met beide korpsen om een boeiende tentoonstelling op te bouwen. Inhoudelijk zijn er twee invalshoeken: enerzijds een kennismaking met een aantal kerntaken van de marine en de genie en anderzijds een levendige terugblik op de vriendschappelijke ontmoetingen en sociale contacten die Defensie al decennialang met Sint-Niklaas onderhoudt.

Bij deze tentoonstelling hoort een gratis gelegenheidsbrochure, die bezoekers als wandelgids kunnen hanteren. De tentoonstelling is vrij toegankelijk en open op weekdagen van 8 tot 17 uur.

 

 

Contactpersoon persbericht

Jan Smet

Datum persbericht

2017-04-20

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter