Stad en OCMW krijgen windstroom van Wase Wind

Nieuws

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
Stad en OCMW krijgen windstroom van Wase Wind

De komende drie jaar levert Wase Wind elektriciteit aan stad en OCMW. Deze leverancier van hernieuwbare energie kreeg de voorkeur op basis van de aanbestedingsprocedure. Daarmee maken stad en OCMW een duurzame keuze voor windenergie en realiseren ze bovendien een aanzienlijk financieel voordeel.

Een nieuwe elektriciteitsleverancier

Het bestek voor de aankoop van elektriciteit voor de komende drie jaar werd opgemaakt voor het stadsbestuur, het OCMW, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, de brandweerzone Waasland, de politie en de kerkfabrieken in de stad. Vijf energieleveranciers schreven in op de aanbestedingsprocedure.

Aan de bedrijven werd gevraagd om een prijsofferte uit te werken voor zowel een contract met vaste prijs als met een variabele prijs. Uiteindelijk werd er om verschillende redenen gekozen om de toewijzing te laten afhangen van de vaste prijs. Niet alleen waren de offertes in deze formule lager, maar is de stad ook gevrijwaard van alle risico’s die verbonden zijn aan een met momenten sterk fluctuerende markt.

In deze categorie kwam de offerte van Wase Wind, een lokale leverancier van hernieuwbare energie, als de meest voordelige naar voor.

 

Financieel voordeel

De eenheidsprijs van Wase Wind, uitgedrukt in EUR per Megawattuur (MWh), is aanzienlijk lager dan het huidig tarief. Uit onderstaande tabel blijkt een prijsdaling van ca. 10 EUR per MWh tegenover de vorige aanbesteding, met als gevolg een daling van ca. 10 % van de totale elektriciteitsfactuur. Grote sites als stadhuis, bibliotheek, zwembad en stadswerkplaatsen worden beleverd via hoogspanning, kleinere gebouwen als bibliotheekfilialen en deelgemeentehuizen hebben laagspanning.

 

Huidig tarief

Wase Wind

Hoogspanning dag

57,54

43,96

Hoogspanning nacht

36,44

30,57

Laagspanning dag

57,21

44,95

Laagspanning nacht

37,00

32,6

Openbare verlichting dag

57,41

36,8

Openbare verlichting nacht

38,02

36,8

 

Bij een prijssimulatie met de eenheidsprijs van Wase Wind voor het elektriciteitsverbruik van 2015, realiseert het stadsbestuur een besparing van ca. 144.000 EUR.

 

Elektriciteitsverbruik   in 2015

Betaald bedrag   in 2015

Bedrag nieuwe   aanbesteding - vaste prijs

8.025.874 kWh

1.458.700 EUR

1.313.900 EUR

 

 

Ecologische coöperatieve Wase Wind

Wase Wind is een lokaal, maar ook een jong bedrijf. Het bedrijf werd in 2001 opgericht door enkele oud-KLJ’ers, die streefden naar meer hernieuwbare energie in het Waasland. Pas enkele jaren later realiseerden ze een echte eerste stap toen ze met partner Fortech het windmolenpark Braemland I in Kruibeke uitbouwden. Op dat moment bestond Wase Wind al uit meer dan 400 coöperanten. Sindsdien groeide Wase Wind gestaag verder. Het energiebedrijf ontwikkelde nog vier extra windparken en momenteel staat de teller op zo’n 2.100 coöperanten. Sint-Niklaas is overigens niet de eerste gemeente die zich aansluit bij de coöperatie: Kruibeke, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Moerbeke, Zele en Berlare zijn al klant.

Wase Wind hanteert het principe van nabijheid, wat betekent dat zij enkel elektriciteit in de omgeving van de productievestigingen levert. Greenpeace heeft de coöperatie dan ook beloond met de maximale score voor haar beleid.

 

Sint-Niklaas klimaatstad

Het stadsbestuur tekende in 2014 het Europese Burgemeestersconvenant en engageerde zich zo om tegen eind 2020 haar CO2-uitstoot met minstens 20% (tegenover 2011) terug te dringen en tegen 2050 volledig klimaatneutraal te worden. Dit is een dubbele opgave voor het stadsbestuur. Enerzijds betekent dit dat de stad haar burgers, verenigingen en bedrijven moet overtuigen om ook werk te maken van een CO2-reductie via diverse maatregelen. Anderzijds betekent dit engagement ook dat de stad zelf initiatieven moet nemen om de CO2-uitstoot van de eigen gebouwen, het stedelijk wagenpark en de openbare verlichting te verminderen. De keuze voor een compleet energieneutrale elektriciteitsleverancier sluit naadloos aan bij dit beleid.

Contactpersoon persbericht

Jan Smet

Datum persbericht

2016-11-09

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter