Stadsbestuur brengt wijkcirculatie in kaart

Nieuws

Stadsbestuur brengt wijkcirculatie in kaart

Het stadsbestuur stelt de circulatiemaatregelen voor die het verkeer in de binnenstad vlotter, leefbaarder en veiliger moeten maken. Het is het resultaat van een intens participatietraject waaraan veel stadsgenoten actief deelnamen. De uitvoering gebeurt geleidelijk en in overleg met de bewoners en belangrijke partners. Iedereen kan de voorgestelde maatregelen raadplegen op een nieuwe website: www.sint-niklaas.be/wijkcirculatie

Waarom circulatiemaatregelen?

Met de invoering van een vijftiental circulatiemaatregelen in de binnenstad, aangevuld met een reeks flankerende ingrepen, wil het stadsbestuur het doorgaand verkeer uit de stadswijken halen. Daardoor worden de wijken gemakkelijker bereikbaar voor bewoners, bezoekers en handelaars. Het verkeer wordt veiliger voor voetgangers en fietsers en het openbaar vervoer circuleert vlotter. De leefbaarheid in de stadskern wint er bij: er is minder lawaai, minder uitlaatgassen en er ontstaat een gezonder leefklimaat voor iedereen. 

Een breed draagvlak 

Het wijkcirculatieplan is één van de basiselementen uit het mobiliteitsplan, dat in april 2015 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Gedurende twee jaar werd een traject gevolgd om een breed draagvlak te verwerven voor de inhoudelijke invulling van de circulatiemaatregelen voor de binnenstad. Het stadsbestuur ging in het voorjaar van 2016 in overleg met de bewoners van de stad met een 15-tal voorstellen gebundeld in een ‘praatplan’. 

Het overleg bestond onder meer uit een ‘wijkronde’ in zeven stadswijken, waar ruim 600 inwoners actief aan deelnamen in verschillende gespreksgroepen. Verder vonden ook intensieve gesprekken plaats met tal van belangrijke partners, zoals handelaars, horeca, scholen, hulpdiensten, De Lijn en taxibedrijven. In totaal werden zo’n 500 opmerkingen op het praatplan behandeld en verwerkt. Algemeen verliepen de gesprekken zeer constructief en werden de voorstellen uit het praatplan positief onthaald.  

De invoering

De circulatiemaatregelen worden niet zomaar van dag op dag ingevoerd. Het stadsbestuur kiest voor een gefaseerde aanpak, waarbij er voldoende tijd is om de impact van elke maatregel te bekijken en eventueel bij te sturen waar nodig. Voor een aantal maatregelen wordt een specifiek participatietraject voorzien, met de buurt en belangrijke partners. Soms hangt de uitvoering ook samen met de planning van infrastructuurwerken. 

In een notendop

Voor de uitvoering van de circulatiemaatregelen zijn drie fasen voorzien.

Fase 1 is gepland van september 2017 tot eind 2018 en omvat onder meer de inrichting van vier nieuwe fietsstraten, invoering van eenrichtingsverkeer in Tereken, Schoolstraat, Sint-Antoniusstraat, Hoveniersstraat en Lodewijk De Meesterstraat, een stop in de Goudenregenlaan en de inrichting van een voetgangerszone in de Collegestraat en Paul Snoekstraat. We willen in deze fase ook starten met een (participatie)project over de herinrichting van de het Elisabethplein en Leopoldplein. Het weren van doorgaand verkeer is daar pas zinvol als het ook gepaard gaat met meer kwalitatieve ruimte voor de buurt. 

Fase 2 omvat de aanleg van twee voetgangersgebieden op de Grote Markt: tussen de Stationsstraat en de Parkstraat en – langs de kant van de Nieuwstraat - tussen de parking voor het stadhuis en de uitrit van de ondergrondse parking. De bewoners spraken zich ook uit voor een extra in- en uitrit aan de kant van het stadhuis. Studiewerk om dit te realiseren start in 2018. Het moet de bedoeling zijn om onze markt op te waarderen. Verkeersmaatregelen alleen zijn onvoldoende. Meer ruimtelijke kwaliteit op mensenmaat die beleving, ontmoeting en gezelligheid kunnen brengen. 

Fase 3 behelst projecten die gelijktijdig worden uitgevoerd met het project Grote Markt (fase 2) of die daaruit voortvloeien. Het gaat onder meer om de invoering van eenrichtingsverkeer in Brugsken, de eventuele aanleg van een woonerf in de Rolliersstraat en van een voetgangersgebied in de Walburgstraat, Kleine Peperstraat en Grote Peperstraat.

Opvallende, speelse aankondiging

De invoering van nieuwe circulatiemaatregelen wordt op de betrokken locatie voorafgegaan door een creatieve ‘aankleding’. Met herkenbare vlagjes, kleurrijke straattekeningen en panelen wordt de wijziging van de verkeerssituatie tijdig aangekondigd voor alle weggebruikers. De buurtbewoners krijgen een folder in de bus met toelichting en duiding. We starten in september met de invoering van vier nieuwe fietsstraten.

Website en infosessies

In de loop van het najaar organiseert het stadsbestuur op enkele centrale locaties in de binnenstad een infosessie over de circulatiemaatregelen. Het waarom, hoe en wanneer van dit project zullen daar op een aantrekkelijke en interactieve manier worden voorgesteld en toegelicht.

Intussen staat de detailinfo over elke maatregelen online op:

www.sint-niklaas.be/wijkcirculatie, inclusief een reactieformulier.

Contactpersoon persbericht

Jan Smet

Datum persbericht

2017-08-21

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter