Stadsvernieuwingsproject Hendrik Heymanplein

Nieuws

U bekijkt ons nieuwsarchief. Dit nieuwsbericht is niet meer actueel.
Stadsvernieuwingsproject Hendrik Heymanplein

De gemeenteraad keurde op 24 februari 2017 een plan goed voor de herontwikkeling van het Hendrik Heymanplein als een levendig en groen plein, met een prominente plaats voor de bibliotheek, een supermarkt èn voldoende ruimte voor de lokale handelaars. Het plan kwam tot stand door het verkennen van verschillende opties en toekomstbeelden voor het plein. De ontwerpers van Blauwdruk Stedenbouw zijn met de vele bedenkingen en reacties op het voorkeursscenario verder aan de slag gegaan en hebben het Hendrik Heymanplein omgevormd tot een groen plein met stedelijke allures.

Het resultaat is een zesde scenario voor het Hendrik Heymanplein. Op hoofdlijnen blijft de opzet van het plein behouden, maar is er gezocht naar een beter evenwicht tussen park en plein, met het oog op een grotere toegankelijkheid. De bibliotheek en supermarkt blijven de hoofdtrekkers en beide functies behouden hun positie zoals in het voorkeursscenario voorzien; de bibliotheek staat centraal op het plein en de supermarkt staat op de hoek naar de Grote Markt. 

Het luwer landschappelijk groen uit het voorgaande scenario wordt in dit scenario ‘verstedelijkt’. Het groene karakter van het Castrohof loopt gradueel over in een meer verstedelijkt Hendrik Heymanplein, met verharding aan beide zijden van de losliggende groene ruimtes. Dit verhoogt de toegankelijkheid en biedt meer ruimte aan de vandaag aanwezige functies. De gebouwen staan niet langer, ‘luw in het gras’, maar worden betrokken op het plein en vervolledigen de levendige plint die wordt aangezet vanaf de Grote Markt. 

Er is tevens ruimte voorzien voor de bus over het plein, zodat de bus kan halteren vlak voor de bibliotheek. Doorgaand autoverkeer wordt nog steeds van het plein geweerd en het aantal parkeerplaatsen is beperkt tot een aanvaardbaar aantal kortparkeerplaatsen. Achter het Castrohof werden bijkomende parkeerplaatsen voorzien en onder de supermarkt is er ruimte voor een ondergrondse parking over 2 lagen, voor bezoekers en bewoners.

Dit voorbereidend studiewerk is de eerste stap in het proces voor de herinrichting van het Hendrik Heymanplein en vormt de basis voor een goed en nauwgezet vervolgtraject. Hierbij wordt ook nog voldoende ruimte voor inspraak voorzien.

Contactpersoon persbericht

Jan Smet

Datum persbericht

2017-02-25

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter