Subsidies voor kinderopvang in Sint-Niklaas

Nieuws

Subsidies voor kinderopvang in Sint-Niklaas
Op 22 maart 2017 heeft Kind & Gezin een oproep gelanceerd waarbij groepsopvanginitiatieven voor baby’s en peuters een aanvraag kunnen indienen tot het verkrijgen van subsidies. Sint-Niklaas komt in deze subsidieronde in aanmerking waarbij Kind & Gezin middelen ter beschikking stelt voor een uitbreiding van 16 nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen (Trap 2 subsidies). 

Opvanginitiatieven die nieuwe plaatsen voor opvang van baby’s en peuters creëren in Sint-Niklaas kunnen een aanvraag indienen vanaf 15 juni tot 31 augustus 2017 op formulieren die vanaf 1 juni 2017 beschikbaar zijn op de website van Kind & Gezin https://www.kindengezin.be/img/oproep-kandidaten-nieuwesubsidies-2017.pdf
Daarnaast kunnen bestaande opvanginitiatieven groepsopvang die momenteel nog geen subsidies ontvangen (Trap 0) een aanvraag indienen tot het verkrijgen van basissubsidies (Trap 1).

Het lokaal bestuur krijgt de opdracht van Kind & Gezin om een zorgvuldig advies te formuleren over de ingediende aanvragen met betrekking tot inkomensgerelateerde plaatsen (Trap 2). Hiertoe dient het lokaal bestuur een score toe te kennen aan elke aanvraag die wordt ingediend voor Sint-Niklaas. Het Lokaal overleg kinderopvang (LOK) van Sint-Niklaas heeft ter voorbereiding voor de beoordeling van de aanvragen een aantal beoordelingscriteria en –procedure opgesteld, welke werd vastgelegd door de gemeenteraad op 28 april 2017.
Deze criteria en procedure kan u hier raadplegen.

Voor verdere vragen over het invullen van het aanvraagformulier of over de beoordelingscriteria en –procedure kan u terecht bij Veerle Vermeulen op veerle.vermeulen@sint-niklaas.be of op 03 778 36 31

Publicatiedatum

2017-05-22

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter