Vaste wijkploegen aan de slag in Sint-Niklaas

Nieuws

Vaste wijkploegen aan de slag in Sint-Niklaas

Het stadsbestuur heeft een nieuwe werkwijze ingevoerd voor het onderhoud van de wijken. Voortaan heeft elke wijk zijn eigen, vaste ploeg. Dit heeft het grote voordeel dat de arbeiders vertrouwd zijn met de wijk en de bewoners met de arbeiders.

Reorganisatie van het wijkbeheer

Vanuit het ‘gebiedsgericht werken’ werd een reorganisatie doorgevoerd voor het onderhoud van de 12 stadswijken. Elke wijk krijgt een eigen, vaste ploeg. Het gaat om een aantal medewerkers die permanent aan de slag zijn in de wijk en die daar ook een vaste uitvalsbasis krijgen. 

De arbeiders verrichten een aantal taken, die vroeger door aparte diensten werden uitgevoerd in een niet-wijkgebonden systeem. Concreet gaat het om het netjes houden van de wijk, zwerfvuil opruimen, snoeien, vegen en groenonderhoud. De arbeiders kregen een specifieke opleiding voor deze taken en hebben ook de nodige machines en werkinstrumenten ter beschikking.

De eerste twee wijken waar de nieuwe aanpak wordt uitgerold zijn Stadsrand-West en Belsele. Telkens een nieuwe wijkploeg van start gaat, wordt dit begeleid door een bewonersvergadering en de bus-aan-bus bedeling van een infofolder.  

Voordelen van de nieuwe werkwijze

Het grootste voordeel van een vaste wijkploeg is dat die alle hoekjes en kantjes van de wijk kent. Door elke dag in de wijk aan de slag te zijn, kan de wijkploeg problemen vaker voorkomen en die problemen ook sneller oplossen.  

Verder komen bewoners vaker in contact met de medewerkers van de wijkploeg. Ze worden bekende gezichten in de wijk. Dit verhoogt de betrokkenheid van de inwoners en het verantwoordelijkheidsgevoel van de wijkploeg.  

Twee extra ploegen

De vaste wijkploeg krijgt regelmatig ondersteuning van twee extra ploegen. Zo werd er een flexibel team samengesteld. Als de vaste wijkploeg het te druk heeft, kan deze ‘flexploeg’ bijspringen waar nodig. Ze wordt ook ingeschakeld bij eenmalige taken, zoals het snoeien of aanplanten van bomen en struiken. Ook de ploeg van de openbare reinheid komt regelmatig langs in de wijk. Zij heeft een specifieke opdracht voor het ophalen van sluikstort, het vegen en de pmd-ophaling.

 

 

Contactpersoon persbericht

Jan Smet

Datum persbericht

2017-09-22

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter