Veegplan 2017: Samen werken voor een propere stad

Nieuws

Hier vindt u de lijst van alle straten terug waarvoor een tijdelijk parkeerverbod noodzakelijk wordt uitgevaardigd om de werkzaamheden uit te voeren. 

Het stadsbestuur houdt straten en pleinen rein volgens een veegplan. Elke straat wordt hierbij jaarlijks minimaal één keer tot maximaal vier keer per jaar onder handen genomen. 

Tijdens een veegbeurt wordt het onkruid verwijderd op een ecologische manier, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het zand wordt grondig opgeveegd, zodanig dat onkruidgroei minder kansen krijgt. Zwerfvuil wordt geruimd. Indien nodig worden rioolkolken geledigd en bladerresten verwijderd. 

Voor straten waarvoor parkeerverbod noodzakelijk is om de veegbeurt te kunnen uitvoeren werden de data van de veegbeurten in 2017 vastgelegd. Deze kan u vinden in bijhorende tabel. Voor straten waarvoor geen parkeerverbod wordt opgelegd, werd geen vaste datum vastgesteld. Dit om de nodige flexibiliteit tijdens de uitvoering toe te laten.
Om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen vraagt het stadsbestuur met aandrang om het parkeerverbod strikt na te leven. Indien nodig zal, in samenwerking met de lokale politie, streng worden opgetreden tegen overtreders.

Publicatiedatum

2017-01-05
Bijlagen Datum
Veegplan 2017 05/01/2017 - 15:16

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter