VERKAVELING CLEMENTWIJK² - OPENBARE VERKOOP VAN 24 STADSBOUWGRONDEN

Nieuws

VERKAVELING CLEMENTWIJK² - OPENBARE VERKOOP VAN 24 STADSBOUWGRONDEN
VERKAVELING CLEMENTWIJK² - OPENBARE VERKOOP VAN 24 STADSBOUWGRONDEN

Oppervlakte:
5 loten bestemd voor halfopen bebouwing: ± 216 m² tot ± 301 m²
18 loten bestemd voor gesloten bebouwing: ± 140 m² tot ± 177 m²
1 lot van ± 854 m² bestemd voor groepswoningbouw (maximum 13 wooneenheden)

 Instelprijs:
± 45.300 EUR tot ± 98.800 EUR voor de loten bestemd voor gesloten en halfopen bebouwing (inclusief 1 parkeerplaats op collectieve parking en mede-eigendom in collectieve zones)
± 45.817 EUR/wooneenheid op het lot bestemd voor groepswoningbouw (bij 13 wooneenheden)
(inclusief 13 parkeerplaatsen en mede-eigendom in collectieve zones)

 Voornaamste verkoopsvoorwaarden:
(niet van toepassing op lot bestemd voor groepswoningbouw)
Inkomensgrenzen (vereiste gedurende eerste 6 maanden van optieneming):
-  45.000 EUR voor een alleenstaande;
-  77.000 EUR voor een gezin;
Deze maximumbedragen zijn te verhogen met 3.779 EUR per persoon ten laste.
Deze inkomensgrenzen hebben betrekking op de samengevoegde netto belastbare inkomens van de optienemers van 2 jaar vóór de datum van de optieneming.

Eigendomsvoorwaarde (vereiste gedurende eerste 6 maanden van optieneming): dient enige eigendom voor huisvesting te zijn of worden.

Vervreemdingsverbod: eerste 10 jaar van bewoning.

Bewoningsplicht: eerste 10 jaar van bewoning.

www.sint-niklaas.be

 Optieneming:
Vanaf maandag 21 augustus 2017 vanaf 08.15 uur
Stadhuis Sint-Niklaas, dienst plannen en ontwikkelen
Na de optieneming wordt een openbare verkoop georganiseerd.
Tijdens de openbare verkoop zullen de percelen worden toegewezen aan de hoogst biedende.

 Meer inlichtingen:
STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, dienst plannen en ontwikkelen
tel. 03 778 32 60, e-mail patrimonium@sint-niklaas.be
website: www.sint-niklaas.be: lastenboek, verkavelingsvoorschriften en verkavelingsplan

Publicatiedatum

2017-08-20
Bijlagen Datum
definitief plan veld 14 Clementwijk² 12/06/2017 - 10:51
kosten vrijwillige openbare verkoop 12/06/2017 - 13:16
lastenboek Clementwijk² 12/06/2017 - 13:19
onderhoudscontract Clementwijk² 12/06/2017 - 13:20
verkavelingsakte Clementwijk² 2017 12/06/2017 - 13:21
meebrengen bij optieneming 12/06/2017 - 13:22

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter