Vier nieuwe fietsstraten in stadskern

Nieuws

Vier nieuwe fietsstraten in stadskern

Sint-Niklaas wil uitgroeien tot een echte fietsstad en legt op vrijdag 1 september 2017 opnieuw een stukje van de weg af met de opening van vier nieuwe fietsstraten. Waar fietsers thuis zijn en de auto een gast is!

De eerste zeven fietsstraten

Op vrijdag 1 september worden de Westerstraat, het Stationsplein, de Nieuwstraat (van de Castrodreef tot Baron Dhanisstraat) en de Kalkstraat (van Hospitaalstraat tot Veldstraat) fietsstraat. Dat brengt het aantal fietsstraten in de stadskern op zeven. Want de Walburgstraat, Grote Peperstraat en Kleine Peperstraat kregen al in 2013 dit statuut.  

Wat is een fietsstraat?

In een fietsstraat is de fietser de hoofdgebruiker. Auto’s moeten zich schikken naar het rijgedrag van de fietsers.Fietsers mogen de volledige breedte van de baan innemen en, in dubbelerichtingsstraten, de helft van de rijbaan. De snelheid is begrensd tot 30 km/uur. Op het verkeersbord ‘fietsstraat’ staat een witte fietser afgebeeld die voor een rode auto rijdt. Op het wegdek ligt een rode deklaag ter hoogte van het begin en einde van de fietsstraat.  

Waarom fietsstraten?

Niet elke straat in de stad is geschikt om er een fietspad aan te leggen. Soms is er gewoon niet genoeg ruimte. Nochtans is het noodzakelijk om belangrijke plaatsen in de stad, zoals schoolsites, op een fietsveilige manier met elkaar te verbinden. Daarom richt het stadsbestuur fietsstraten in. Bovendien draagt een fietsstraat bij tot het comfort en de gezondheid van de fietsers, doordat de auto achter de fietsers blijft. De inrichting van fietsstraten geldt ook als een uitnodiging van het stadsbestuur aan de bewoners om wat vaker voor de fiets te kiezen als vervoermiddel, in plaats van de auto.

Verbetering luchtkwaliteit in stadskern

De inrichting van fietsstraten is ook opgenomen in het wijkcirculatieplan. Zie www.sint-niklaas.be/wijkcirculatie. Dit plan wordt vanaf september 2017 geleidelijk, gefaseerd en in overleg met de bewoners uitgerold over heel de stadskern. Het doel is de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in de stad te verbeteren. 

Ter voorbereiding van dit plan voerde de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, in opdracht van het stadsbestuur, metingen uit naar de luchtkwaliteit in de stadskern. Dit onderzoek bracht de aanwezigheid van black carbon, ofwel schadelijke roetdeeltjes in de uitlaatgassen van auto’s, in kaart. 

In september 2016 fietsten twee stadsmedewerkers tien dagen lang, twee keer per dag, een parcours van twaalf kilometer af doorheen de stadskern. Een sensor op hun fiets legde om de twintig meter een momentopname vast van de lucht die de fietsers inademden, met meting van de roetdeeltjes. Na 25 metingen bracht men uiteindelijk een gemiddelde toestand in kaart om een representatief beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in de stad. Op een stadsplan werd visueel voorgesteld in welke straten of wijken fietsers zijn blootgesteld aan een te hoge concentratie black carbon (zie bijlage). 

De resultaten werden gelinkt aan de verkeersdrukte en aan de toestand van de rijweg. In de Gorinchemstraat en de Sint-Antoniusstraat, waar er geen afgescheiden fietspad is en bijgevolg de fietsers zich tussen de auto’s moeten begeven, is de blootstelling aan roetdeeltjes te hoog. Een andere oorzaak zijn de smalle straten met hoge gebouwen, zogenaamde ‘street canyons’, die ervoor zorgen dat roetdeeltjes zich sneller opstapelen, zoals bijvoorbeeld de Broedersstraat of de Knaptandstraat. Ook in de Westerstraat is er een probleem. Daar is de luchtkwaliteit minder omwille van het voortdurend stoppen en vertrekken van wagens aan de verkeerslichten. 

Op die plaatsen waar het stadsbestuur maatregelen nam om het autoverkeer te beperken is de luchtkwaliteit opmerkelijk beter, bijvoorbeeld in de doodlopende Collegestraat en in de autovrije Stationsstraat. 

In functie van de leefbaarheid en de gezondheid van de bewoners moet de uitvoering van het circulatieplan, met o.a. het inrichten van fietsstraten, voetgangersgebieden en enkelerichtingsstraten, ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de stadskern verbetert.

Contactpersoon persbericht

Jan Smet

Datum persbericht

2017-09-03

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter