‘Wijk in de kijker’: Priesteragiewijk bijt de spits af

Nieuws

‘Wijk in de kijker’: Priesteragiewijk bijt de spits af

Op donderdagavond 13 oktober ging het wijkparticipatieproject ‘Wijk in de kijker’ van start met de bewoners van de Priesteragiewijk. Ze gingen met elkaar in gesprek en brachten voorstellen aan rond thema’s als groen, pleinen, straten, fiets- en voetpaden, vrije tijd, samenleven en welzijn.

Ook de herbestemming van de Don Boscokerk kwam tijdens de bijeenkomst uitvoerig aan bod. De komende weken kunnen de bewoners van de Priesteragiewijk met hun ideeën voor de wijkwerking nog terecht op het nieuwe webplatform wijkindekijker.sint-niklaas.be

Deze vergadering moment was meteen de aftrap voor het uitbouwen van een breed overleg in alle stadswijken, waarbij het bestuur, de bewoners en de stadsdiensten in verschillende stappen komen tot een realistisch en gedragen actieplan om het leven in de wijk aangenamer. Concreet wordt er gewerkt in de richting van een tienpuntenplan voor de wijk.

Contactpersoon persbericht

Jan Smet

Datum persbericht

2016-10-14

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter