OLV Ten Bos

Social media sharing
OLV Ten Bos

Contact

ADRES
Turkyen 1
9100 Nieuwkerken

TELEFOON EN E-MAIL
03 776 20 18

DIRECTIE
Aline De Ruysscher

SCHOOLUREN
VM: 8.25 – 12.05 uur
NM: 13.25 – 15.30 uur

VOOR- EN NABEWAKING
Voorbewaking vanaf 7.00 uur
Nabewaking tot 18.30 uur

WEBSITE
https://www.olvtenbos.be

FACEBOOK
Vrije Basisschool OLV Ten Bos
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Vrije-Basis…

Over de school

KATHOLIEKE SCHOOL

Als katholieke school biedt OLV Ten Bos onderwijs en opvoeding met de christelijke waarden als richtlijn.

 • We hebben respect voor andere meningen en overtuigingen en zetten in op dialoog en verdraagzaamheid.

LEREN  (LEREN)

OLV Ten Bos is een school die kwaliteitsonderwijs wil bieden. We willen aan de kinderen een zo breed mogelijke basis meegeven waarbij alle zintuigen, talenten, intelligenties en competenties aan bod mogen en kunnen komen.

 • veilige leeromgeving en positief leerklimaat
 • gestructureerde en doordachte aanpak
 • attitudes die het leren bevorderen
 • actieve en creatieve werkvormen om de totale ontwikkeling te stimuleren

TALENTEN

We erkennen de eigenheid van elk kind. We werken vanuit hun talenten en benadrukken hun mogelijkheden.

 • Een kind mag kind zijn. Het leert al spelend en ontdekkend zijn/haar talenten te ontplooien ( muzo, bewegen, hoekenwerk, media) .

IEDEREEN IS ANDERS / ONTWIKKELING OP EIGEN NIVEAU/TEMPO

 • aanspraak maken op de nodige zorg (zorgbeleid)
 • verschillende werkvormen en ‘zorg op maat’
 • leren op zijn eigen tempo

GOED-GEVOEL-SCHOOL

 • We zetten in op zorgzaam omgaan met elkaar (sociale vaardigheden– antipestbeleid - …)
 • In de kleuterschool werken we met menggroepen. De kleuters leren van elkaar
 • gemeenschappelijke momenten

RESPECT

Onze omgang met kinderen en ouders gebeurt vanuit een open dialoog met respect voor elkaars mening, eigenheid en waarden.

 • duidelijke afspraken

FAMILIALE SFEER / OUDERBETROKKENHEID

OLV Ten Bos is een hartelijke dorpsschool waar iedereen welkom is. Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen en hun ouders met een grote diversiteit. We vinden het belangrijk om actief te werken aan verbondenheid.

 • open sfeer en kansen op ontmoeting
 • constructief samenwerken (ouderraad, leerlingenraad, begeleiding bij uitstappen,…)
 • We streven naar een open communicatie: klasblogs/GIMME, info-avonden,…

Wij willen ons dan ook ten volle inzetten om die visie waar te maken opdat onze kinderen klaar zouden zijn voor de maatschappij van morgen.

Maar bovenal willen we zorg dragen en samen school maken met een warm hart voor kinderen.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen