Beheerscommissie bibliotheek

De 'Beheerscommissie bibliotheek' is één van de adviesraden in de stad Sint-Niklaas. Via de adviesraden betrekt de stad middenveldorganisaties, belangengroepen en experts bij haar beleid. Ze hebben een vaste samenstelling en komen op vaste tijdstippen samen.

De beheerscommissie van de bibliotheek is een adviesorgaan dat het bestuur advies geeft bij het nemen van beslissingen. Ze bewaakt mee de goede werking van de bib in de stedelijke en bovenlokale context. De commissie bestaat uit afgevaardigden van de gebruikersgroep, politiek afgevaardigden en afgevaardigden van de cultuurraad.

Werking

De beheerscommissie van de bibliotheek is een adviesorgaan dat het bestuur advies geeft bij het nemen van beslissingen. Ze bewaakt mee de goede werking van de bib in de stedelijke en bovenlokale context.

Is generated

Samenstelling

Vijftien vertegenwoordigers (evenredig verdeeld over de fracties van de gemeenteraad) van de stad Sint-Niklaas:

 • de heer Filip Baeyens (schepen voor cultuur);
 • mevrouw Annemie Charlier (namens N-VA);
 • mevrouw Melina De Pelsmaeker (namens N-VA);
 • de heer Michel Van Raemdonck (namens N-VA);
 • de heer Giel Verhelst (namens N-VA);
 • de heer Jan Verhofstadt (namens N-VA);
 • de heer Jonas De Cauwer (namens Groen);
 • de heer Jelle Van Goethem (namens Groen);
 • de heer Freddy De Cock (namens Open Vld);
 • de heer Karin Milik (namens Vlaams Belang);
 • de heer Marc Vrancken (namens Vlaams Belang);
 • mevrouw Monique Cornelis (namens CD&V);
 • de heer Georges Schelfaut (namens CD&V);
 • de heer Lucien Bats (namens Vooruit);
 • de heer Patrick D'Hondt (namens Vooruit);
 • de heer Ilan Amar (namens PVDA).

Negen vertegenwoordigers (gebruikers) van de stad Sint-Niklaas:

 • de heer Johan Hessels;
 • mevrouw Marie-Claire De Coster;
 • de heer Roland De Meerleer;
 • mevrouw Eline Dhaen;
 • de heer Jan Triest;
 • de heer Paul L. Van Haegenbergh;
 • de heer Frank Van Puymbroeck;
 • de heer Wim De Mont;
 • de heer Karel Van Landeghem.

Zes afgevaardigden uit de cultuurraad van de stad Sint-Niklaas:

 • mevrouw Maartje De Wilde;
 • de heer Dirk Vergult;
 • mevrouw Laureline Soubry;
 • mevrouw Karin Tavernier;
 • mevrouw Marcella Piessens;
 • mevrouw Vinciane Meert.
Is generated

Verslagen

Van iedere vergadering van de adviesraad wordt een verslag gemaakt. Die kan je hier raadplegen.

Statuten

Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan een adviesraad. Ze worden goedgekeurd door de gemeenteraad van stad Sint-Niklaas.

Contact

De bibliothecaris van bibliotheek Sint-Niklaas ondersteunt de werking van de beheerscommissie.

Bibliotheek

Hendrik Heymanplein
3
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen