Cultuurraad

Social media sharing

De cultuurraad is het stedelijk adviesorgaan voor culturele aangelegenheden. Hij heeft als voornaamste doelstelling het organiseren van het overleg tussen het culturele veld en het stadsbestuur en de inspraak van het culturele veld bij het cultuurbeleid.

Hij adviseert het stadsbestuur in alle culturele materies, met uitzondering van sport en jeugd.

De cultuurraad beheert mee het cultuurcentrum en heeft ook vertegenwoordigers in diverse andere advies- en beheerscommissies.

In de algemene vergadering van de cultuurraad zetelen in eerste instantie de afgevaardigden van de culturele verenigingen en organisaties. De algemene vergadering is opgesplitst in sectorale deelraden:

  • sociaal-cultureel werk
  • muziek, woord en dans
  • erfgoed en beeldende kunst

Verenigingen aangesloten bij de cultuurraad komen in aanmerking voor diverse vormen van subsidiëring zoals subsidie jaarwerking (forfaitair of volgens puntensysteem), projectsubsidie, infrastructuursubsidie, forfaitaire premie voor deelname aan landelijke acties, tussenkomst in lokale gidsbeurten museumbezoek of wandeling.

Nieuwe verenigingen of organisaties kunnen zich kenbaar maken op de dienst ondersteuning cultuur en vrije tijd, waar het secretariaat van de cultuurraad is gevestigd.

Contact

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Grote Markt
45
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen