Sportraad

De sportraad is één van de adviesraden in de stad Sint-Niklaas. Via de adviesraden betrekt de stad middenveldorganisaties, belangengroepen en experts bij haar beleid. Ze hebben een vaste samenstelling en komen op vaste tijdstippen samen.

De sportraad vertegenwoordigt het sportleven van Sint-Niklaas en adviseert het stadsbestuur in alle materies van het sportbeleid. Zij faciliteert overleg tussen sportverenigingen en biedt een klankbord aan individuele sportbeoefenaars.

Werking

De sportraad vertegenwoordigt het sportleven van Sint-Niklaas en adviseert het stadsbestuur in alle materies van het sportbeleid. Zij faciliteert overleg tussen sportverenigingen en biedt een klankbord aan individuele sportbeoefenaars.

Om dat te bereiken is één van haar opdrachten de organisatie van een jaarlijks open sportforum voor alle inwoners en sporters. De sportraad functioneert ook met satellietgroepen, zodat bepaalde deelaspecten van het sportgebeuren voldoende in de diepte kunnen worden behandeld.

Bij de erkenning van sportverenigingen en bij de toekenning van sportsubsidies is een belangrijke rol weggelegd voor de sportraad. Meer info hierover vind je bij 'sportverenigingen'.

Samenstelling

De sportraad telt 12 leden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit Peter Van Lijsebetten (voorzitter), Katty Van Driessche (ondervoorzitter), Maxine Vandorpe (secretaris) en Pieter Debaets (penningmeester). De overige acht leden zijn Caro Buyse, Christophe De Grande, Peter Nees, Jean-Pierre Pannecoucke, Chris Picavet, Gert Van Broeck, Gerben Van De Voorde en Elke Van Haver.

foto sportraad

foto sportraad

Verslagen

Van iedere vergadering van de adviesraad wordt een verslag gemaakt. Die kan je hier raadplegen.

Statuten

Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan een adviesraad. Ze worden goedgekeurd door de gemeenteraad van stad Sint-Niklaas.

Contact

De dienst sport ondersteunt de werking van de adviesraad.

De sportraad is rechtstreeks te bereiken via sportraadsintniklaas@gmail.com.

Sport

Parklaan
117 (Sinbad)
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen