Bekendmakingen

Bij sommige vergunningsaanvragen is een openbaar onderzoek nodig. Zo gaan we na of omwonenden of andere burgers bezwaren hebben tegen het project. Je krijgt in zo'n geval als omwonende een brief van de stad. Hier vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en de recente beslissingen over aanvragen voor omgevingsvergunning en meldingen op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen