Beleidsprogramma

Social media sharing

In het beleidsprogramma zet het stadsbestuur een aantal krachtlijnen uit voor haar bestuursperiode. Voor de periode 2019-2024 is de naam van het beleidsprogramma 'Samen maken we de stad van morgen’. Dit beleidsprogramma vormt de basis voor andere beleidsplannen. De visie en missie van de stad werden vernieuwd en verder vertaald in tien beleidsdoelstellingen, die kernachtig uitdrukken waar de belangrijkste uitdagingen liggen:

  1. Sint-Niklaas als centrumstad profileren
  2. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en thuis voelt
  3. Een goed evenwicht zoeken tussen stadsontwikkeling en vergroening
  4. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren
  5. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken
  6. Sint-Niklaas op weg zetten naar een klimaatneutrale stad
  7. Een gelijkekansenbeleid voeren voor iedereen
  8. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren
  9. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector
  10. De stad verantwoord en klantgericht besturen

In vijftig actieplannen worden de beleidsdoelstellingen vervolgens verder uitgewerkt. Daarbij ligt de focus op het nieuw of gewijzigd beleid. Voor elk van de actieplannen geven we ook aan met welke van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (‘sustainable development goals’ of SDG’s) van de Verenigde Naties het gelinkt kan worden. Zo maken we duidelijk dat we op lokaal vlak meewerken aan de grote mondiale uitdagingen van de volgende jaren.

Het beleidsprogramma 2019-2024 is een visietekst, die een eerste aanzet geeft voor het meerjarenplan 2020-2025. Het is de tekst op basis waarvan het bestuur het gesprek wil aangaan met de bevolking over de uitdagingen voor onze stad de volgende jaren en de acties die daarvoor zullen worden opgezet. Bij de vaststelling van het meerjarenplan en het bepalen van de beleidsruimte eind 2019 zal duidelijk worden welk uitvoeringsritme we daarvoor kunnen volgen.

De gemeenteraad nam kennis van het beleidsprogramma in zitting van 22 maart.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen