Visie & missie

Social media sharing

De essentie van het beleidsprogramma kan je samenvatten in de missie en visie van het stadsbestuur. De missie is de opdracht van de gemeente, zoals de Vlaamse overheid en het lokale bestuur die definieert. De visie is dan de manier waarop de gemeente die wil realiseren. De missie omschrijft wat de gemeente moet en wil doen, de visie gaat over het hoe. Samen vormen de missie en de visie de basis voor de beleidsdoelstellingen die de stad nastreeft.

Het stadsbestuur 2019-2024 formuleert de missie en de visie als volgt:

Missie

Stad en OCMW Sint-Niklaas willen duurzaam bijdragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de lokale bevoegdheden.

Visie

We willen Sint-Niklaas verder uitbouwen tot een veilige, welvarende, sociale, ecologische, innovatieve, diverse en trotse Vlaamse centrumstad.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen