Participatie en openbaarheid van bestuur

Als inwoner van de stad Sint-Niklaas kan je rechtstreeks voorstellen doen aan de gemeenteraad. Dit kan op drie manieren: met een verzoekschrift aan de gemeenteraad, een voorstel aan de gemeenteraad en een verzoek tot het houden van een gemeentelijke volksraadpleging. Je kan ook bestuursdocumenten opvragen en inkijken. Dat heet openbaarheid van bestuur.

Een verzoekschrift aan de gemeenteraad is een brief of een petitie gericht aan de gemeenteraad, waarin je een verzoek formuleert om iets te doen of iets niet te doen. Het kan gaan om een klacht of een vraag om het beleid of de stedelijke reglementen te veranderen.

Voorwaarden:

  • het verzoekschrift is schriftelijk en is gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad;
  • het verzoekschrift is opgesteld door middel van het formulier dat gepubliceerd is op de website van de stad;
  • het verzoekschrift is ondertekend door de indiener/indieners.

Contact

Bestuursadministratie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Een voorstel aan de gemeenteraad is een gemotiveerde nota met voorstellen of vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening. Als het voorstel ontvankelijk wordt verklaard, kan je, indien je dat wenst, je voorstel toelichten in de gemeenteraadszitting.

Voorwaarden:

  • het voorstel moet worden gesteund door ten minste 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar;
  • het voorstel wordt ingediend met het formulier dat gepubliceerd is op de website van de stad en wordt met een aangetekende brief gestuurd aan het stadsbestuur;
  • het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het voorstel heeft ondertekend.

Contact

Bestuursadministratie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden.

Voorwaarden:

  • het verzoek wordt ingediend met het formulier én de petitielijst die gepubliceerd zijn op de website van de stad en worden met een aangetekende brief gestuurd aan het stadsbestuur;
  • de procedure voor het indienen van een verzoek tot het houden van een volksraadpleging is uitgewerkt in het decreet lokaal bestuur (art. 305 en volgende, meer info in het decreet lokaal bestuur).

Contact

Bestuursadministratie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Als burger kan je bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan het stadsbestuur.

Contact

Bestuursadministratie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen