Bijzonder comité sociale dienst

Social media sharing

Het bijzonder comité sociale dienst is bevoegd voor de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

Vanaf 2019 bestaat het bijzonder comité sociale dienst bestaan uit de voorzitter en 8 leden, zoals vastgelegd in het decreet lokaal bestuur. De voorzitter en de leden worden verkozen tijdens de vergadering van de OCMW-raad, aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad.

Het bijzonder comité vergadert om de veertien dagen.

De zittingen van het bijzonder comité sociale dienst zijn niet openbaar.

Samenstelling

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst telt 9 leden:

 

Functie
Naam
Partij

1

Voorzitter

Sofie Heyrman
schepen voor welzijn, diversiteit en burgerzaken

Groen

2

Lid 

Bernd Van Besauw

N-VA

3

Lid

Marleen Lutin-Smet

N-VA

4

Lid 

Vanessa Blommaert

N-VA

5 Lid Liliane Verbeke
 
Groen

6

Lid 

Eline De Bruyne

Open Vld

7

Lid 

Walther Bruwiere

Vlaams Belang

8

Lid 

Marleen Cathoir

CD&V

9

Lid

Willem De Klerck

Vooruit

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen