Gemeente- en OCMW-raad

Het politiek bestuur van Sint-Niklaas berust voor de stad bij de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en voor het OCMW bij de raad voor maatschappelijk welzijn (ook wel: OCMW-raad) en het vast bureau. De 41 leden van de gemeenteraad worden elke zes jaar verkozen. Uit hun midden kiezen ze het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester wordt aangesteld door de Vlaamse Regering, op voordracht van de gemeenteraad. Van rechtswege zijn de verkozen leden van de gemeenteraad ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de verkozen leden van het college van burgemeester en schepenen ook de leden van het vast bureau. De gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan op gemeentelijk niveau, vergadert maandelijks. Aansluitend volgt de raad voor maatschappelijk welzijn, het hoogste bestuursorgaan van het OCMW.
Voltallige gemeente- en OCMW-raad

Samenstelling

De Sint-Niklase gemeente- en OCMW-raad telt 41 leden (mandaat ten einde op 31 december 2024).

 

Functie
Naam
Partij

1

Burgemeester

Lieven Dehandschutter

N-VA

2

Schepen 

Wout De Meester

Groen

3

Schepen

Peter Buysrogge

N-VA

4

Schepen 

Ine Somers

Open Vld

5

Schepen 

Carl Hanssens

N-VA

6

Schepen 

Bart De Bruyne

Groen

7

Schepen

Filip Baeyens

N-VA

8

Schepen

Maxime Callaert
 

N-VA

9 Schepen

Sofie Heyrman

Groen

10

Raadslid

Jos De Meyer

CD&V 

11

Raadslid

Gaspard Van Peteghem

Vooruit

12

Raadslid

Frans Wymeersch

Vlaams Belang 

13

Raadslid 

Kris Van der Coelden

Vooruit

14

Raadslid 

Christel Geerts

Vooruit

15

Raadslid 

Roland Pannecoucke

Vlaams Belang 

16

Raadslid 

Julien Ghesquière

CD&V

17

Raadslid 

Ilse Bats

Vooruit

18

Raadslid 

Marc Huys

Vlaams Belang

19

Raadslid 

Bart Merckx

N-VA

20

Raadslid

Veerle De Beule 

N-VA

21 Raadslid Femke Pieters 
 
Vlaams Belang

22

Raadslid 

Hasan Bilici

Vooruit

23

Raadslid 

Luk Huys

N-VA

 

verhinderd

Kelly Van Elslande 

N-VA

24

Raadslid 

Jan Snellings

Vlaams Belang

25

Raadslid - voorzitter

Mia Mortier

Groen

26

Raadslid 

Filip Herman

N-VA

27

Raadslid 

Aster Baeck 

Groen

28

Raadslid 

Johan Uytdenhouwen

CD&V

29

Raadslid 

Lore Baeten 

CD&V

30

Raadslid 

Saloua El Moussaoui 

CD&V

31

Raadslid 

Kristof Van Gansen

CD&V

32

Raadslid 

Jef Maes 

PVDA

33

Raadslid 

Vanessa Blommaert

N-VA

34

Raadslid

Anneke Luyckx 

Vlaams Belang

35

Raadslid 

Tchantra Van De Walle

N-VA

36

Raadslid 

Freyja De Rijcke

Vlaams Belang

37

Raadslid 

Koen De Smet

N-VA

38

Raadslid 

Karel Noppe

Open Vld

39

Raadslid 

Tunrayo Adeolu 

Groen

40 Raadslid Christine Meert
 
N-VA
41 Raadslid Marcel Van Looy
 
N-VA

Vergaderingen en data

De gemeenteraad van Sint-Niklaas vergadert normaal gezien op de vierde vrijdag van de maand, aansluitend volgt de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij het over personen gaat, of wanneer 2/3 van de aanwezige leden een geheime behandeling verzoeken. 

De raadszittingen in 2020 vinden plaats op:

 • vrijdag 22 januari 2021 om 19 uur;
 • vrijdag 26 februari 2021 om 19 uur;
 • vrijdag 26 maart 2021 om 19 uur;
 • vrijdag 23 april 2021 om 19 uur;
 • vrijdag 28 mei 2021 om 19 uur;
 • vrijdag 25 juni 2021, aansluitend aan de raad voor maatschappelijk welzijn die start om 19 uur;
 • vrijdag 27 augustus 2021 om 19 uur;
 • vrijdag 24 september 2021 om 19 uur;
 • vrijdag 22 oktober 2021 om 19 uur;
 • vrijdag 26 november 2021 om 19 uur;
 • dinsdag 21 december 2021, aansluitend aan de raad voor maatschappelijk welzijn die start om 18 uur;
 • donderdag 23 december 2021 om 18 uur.

Agenda

Voor elke gemeente- en OCMW-raad wordt een agenda opgesteld:

Livestream gemeente- en OCMW-raad

Ten tijde van corona willen we als stadsbestuur de mogelijkheid tot bijwonen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn garanderen. Daarom voorzien we een livestream die gevolgd kan worden via de website van de stad. Toegang tot de livestream wordt verleend bij het goedkeuren van de gebruiksvoorwaarden, zijnde artikel 35 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, dat stelt dat het verboden is om gebruik te maken van registreerapparaten (film-, video-, foto- en audiotoestellen, gsm’s, smartphones en andere devices …) voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen.

Opnames vorige zittingen gemeente- en OCMW-raad

Bekijk hier de opnames van vorige zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Zittingen 27 augustus 2021

Zittingen 25 juni 2021

Zittingen 29 mei 2021

Verslagen 2021

Verslagen 2020

Verslagen 2019

Beslissingen

De dienst bestuursadministratie maakt een verslag van iedere gemeente- en OCMW-raad:

Vragen raadsleden 2021

Vragen raadsleden 2020

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen