Gemeente- en OCMW-raad

Het politiek bestuur van Sint-Niklaas berust voor de stad bij de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en voor het OCMW bij de raad voor maatschappelijk welzijn (ook wel: OCMW-raad) en het vast bureau. De 41 leden van de gemeenteraad worden elke zes jaar verkozen. Uit hun midden kiezen ze het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester wordt aangesteld door de Vlaamse Regering, op voordracht van de gemeenteraad. Van rechtswege zijn de verkozen leden van de gemeenteraad ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de verkozen leden van het college van burgemeester en schepenen ook de leden van het vast bureau. De gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan op gemeentelijk niveau, vergadert maandelijks. Aansluitend volgt de raad voor maatschappelijk welzijn, het hoogste bestuursorgaan van het OCMW.
Voltallige gemeente- en OCMW-raad

Samenstelling

De Sint-Niklase gemeente- en OCMW-raad telt 41 leden (mandaat ten einde op 31 december 2024).

 

Functie
Naam
Partij

1

Burgemeester

Lieven Dehandschutter

N-VA

2

Schepen 

Wout De Meester

Groen

3

Schepen

Peter Buysrogge

N-VA

4

Schepen 

Ine Somers

Open Vld

 

Tijdelijk verhinderd

Marijke Henne

N-VA

5

Schepen 

Carl Hanssens

N-VA

6

Schepen 

Bart De Bruyne

Groen

7

Schepen

Filip Baeyens

N-VA

8

Schepen

Maxime Callaert
 

N-VA

9 Schepen

Sofie Heyrman

Groen

10

Raadslid

Jos De Meyer

CD&V 

11

Raadslid

Gaspard Van Peteghem

sp.a

12

Raadslid

Frans Wymeersch

Vlaams Belang 

13

Raadslid 

Kris Van der Coelden

sp.a

14

Raadslid 

Christel Geerts

sp.a

15

Raadslid 

Roland Pannecoucke

Vlaams Belang 

16

Raadslid 

Julien Ghesquière

CD&V

17

Raadslid 

Ilse Bats

sp.a

18

Raadslid 

Marc Huys

Vlaams Belang

19

Raadslid 

Bart Merckx

N-VA

20

Raadslid

Veerle De Beule 

N-VA

21 Raadslid Femke Pieters 
 
Vlaams Belang

22

Raadslid 

Hasan Bilici

sp.a

23

Raadslid 

Luk Huys

N-VA

24

Raadslid 

Kelly Van Elslande 

N-VA

25

Raadslid 

Jan Snellings

Vlaams Belang

26

Raadslid - voorzitter

Mia Mortier

Groen

27

Raadslid 

Filip Herman

N-VA

28

Raadslid 

Aster Baeck 

Groen

29

Raadslid 

Johan Uytdenhouwen

CD&V

30

Raadslid 

Lore Baeten 

CD&V

31

Raadslid 

Saloua El Moussaoui 

CD&V

32

Raadslid 

Kristof Van Gansen

CD&V

33

Raadslid 

Jef Maes 

PVDA

34

Raadslid 

Vanessa Blommaert

N-VA

35

Raadslid

Anneke Luyckx 

Vlaams Belang

36

Raadslid 

Tchantra Van De Walle

N-VA

37

Raadslid 

Freyja De Rijcke

Vlaams Belang

38

Raadslid 

Koen De Smet

N-VA

39

Raadslid 

Karel Noppe

Open Vld

40

Raadslid 

Tunrayo Adeolu 

Groen

41 Raadslid Christine Meert N-VA

Vergaderingen en data

De gemeenteraad van Sint-Niklaas vergadert normaal gezien op de vierde vrijdag van de maand, aansluitend volgt de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij het over personen gaat, of wanneer 2/3 van de aanwezige leden een geheime behandeling verzoeken. 

De raadszittingen in 2020 vinden plaats op:

 • vrijdag 24 januari 2020 om 19 uur;
 • vrijdag 21 februari 2020 om 19 uur;
 • vrijdag 27 maart 2020 om 19 uur;
 • vrijdag 24 april 2020 om 19 uur;
 • maandag 25 mei 2020 om 19 uur;
 • vrijdag 26 juni 2020, aansluitend aan de raad voor maatschappelijk welzijn die start om 19 uur;
 • vrijdag 28 augustus 2020 om 19 uur;
 • vrijdag 25 september 2020 om 19 uur;
 • vrijdag 23 oktober 2020 om 19 uur;
 • vrijdag 27 november 2020 om 19 uur;
 • dinsdag 15 december 2020, aansluitend aan de raad voor maatschappelijk welzijn die start om 18 uur;
 • vrijdag 17 december 2020 om 18 uur.

Agenda

Voor elke gemeente- en OCMW-raad wordt een agenda opgesteld:

Live audiostream gemeente- en OCMW-raad

Ten tijde van corona willen we als stadsbestuur de mogelijkheid tot bijwonen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn garanderen. Om dit mogelijk te maken voorzien we een live audiostream die gevolgd kan worden via de website van de stad. Toegang tot de livestream wordt verleend bij het goedkeuren van de gebruiksvoorwaarden, zijnde artikel 35 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, dat stelt dat het verboden is om gebruik te maken van registreerapparaten (film-, video-, foto- en audiotoestellen, gsm’s, smartphones en andere devices …) voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen.

Beslissingen

De dienst bestuursadministratie maakt een verslag van iedere gemeente- en OCMW-raad:

Vragen raadsleden 2020

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen