Besluiten, verslagen en agenda's raadplegen

Social media sharing

Op zoek naar een besluit, verslag of agenda van onze politieke organen? Deze vind je op onze raadpleegomgeving.

Wat vind je in de bestuurskalender?

 • Agenda's en notulen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
 • Agenda van de commissies
 • Agenda’s en notulen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau
 • Notulen van de burgemeesterbesluiten
 • Reglementen, verordeningen en lijsten van besluiten, genomen door de verschillende bestuursorganen

Hoe werkt de bestuurskalender?

Je kan in de kalender zoeken op datum en op trefwoord. We gebruiken daarbij volgende afkortingen:

 • GR: gemeenteraad
 • OR: raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)
 • CBS: college van burgemeester en schepenen
 • VB: vast bureau
 • BURG: besluit van de burgemeester
 • COM: commissie burgemeester of schepen (zie initialen)

Niet gevonden wat je zoekt?

 • In de bestuurskalender vind je enkel informatie die vatbaar is voor openbaarmaking. Vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven zijn niet openbaar.
 • In de kalender vind je documenten terug vanaf 1 januari 2019. Oudere documenten vind je hier terug.
 • Nog niet gevonden wat je zoekt? Als het gaat om een document dat je kan opvragen in het kader van de openbaarheid van bestuur, stuur dan een mail naar: info@sint-niklaas.be of richt een brief aan: Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Klachten over een beslissing

Contact

Bestuursadministratie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen