Bijzonder comité sociale dienst

Social media sharing

Het bijzonder comité sociale dienst is bevoegd voor de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

Vanaf 2019 bestaat het bijzonder comité sociale dienst bestaan uit de voorzitter en 8 leden, zoals vastgelegd in het decreet lokaal bestuur. De voorzitter en de leden worden verkozen tijdens de vergadering van de OCMW-raad, aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad.

Het bijzonder comité vergadert elke week. De zittingen van het bijzonder comité sociale dienst zijn niet openbaar.

Samenstelling

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst telt 9 leden:

Functie
Naam
Partij

Voorzitter

Sofie Heyrman
schepen voor welzijn, diversiteit en burgerzaken

Groen

Lid 

Bernd Van Besauw

N-VA

Lid

Marleen Lutin-Smet

N-VA

Lid 

Ilse Martens

N-VA

Lid Liliane Verbeke
 
Groen

Lid 

Eline De Bruyne

Open Vld

Lid 

Walther Bruwiere

Vlaams Belang

Lid 

Marleen Cathoir

CD&V

Lid

Joost Engelaar

Vooruit

 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen