Gemeente- en OCMW-raad

Het politiek bestuur van Sint-Niklaas berust voor de stad bij de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en voor het OCMW bij de raad voor maatschappelijk welzijn (ook wel: OCMW-raad) en het vast bureau. De 41 leden van de gemeenteraad worden elke zes jaar verkozen. Uit hun midden kiezen ze het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester wordt aangesteld door de Vlaamse Regering, op voordracht van de gemeenteraad. Van rechtswege zijn de verkozen leden van de gemeenteraad ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de verkozen leden van het college van burgemeester en schepenen ook de leden van het vast bureau. De gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan op gemeentelijk niveau, vergadert maandelijks. Aansluitend volgt de raad voor maatschappelijk welzijn, het hoogste bestuursorgaan van het OCMW.
Voltallige gemeente- en OCMW-raad

Samenstelling

De Sint-Niklase gemeente- en OCMW-raad telt 41 leden (mandaat ten einde op 31 december 2024).

 

Functie
Naam
Partij

1

Burgemeester

Lieven Dehandschutter

N-VA

2

Schepen 

Wout De Meester

Groen

3

Schepen

Peter Buysrogge

N-VA

4

Schepen 

Ine Somers

Open Vld

5

Schepen 

Carl Hanssens

N-VA

6

Schepen 

Bart De Bruyne

Groen

7

Schepen

Filip Baeyens

N-VA

8

Schepen

Maxime Callaert
 

N-VA

9 Schepen

Sofie Heyrman

Groen

10

Raadslid

Jos De Meyer

CD&V 

11

Raadslid

Gaspard Van Peteghem

Vooruit

12

Raadslid

Frans Wymeersch

Vlaams Belang 

13

Raadslid 

Kris Van der Coelden

Vooruit

14

Raadslid 

Christel Geerts

Vooruit

15

Raadslid 

Roland Pannecoucke

Vlaams Belang 

16

Raadslid 

Julien Ghesquière

CD&V

17

Raadslid 

Ilse Bats

Vooruit

18

Raadslid 

Marc Huys

Vlaams Belang

19

Raadslid 

Bart Merckx

N-VA

20

Raadslid

Veerle De Beule 

N-VA

21 Raadslid Femke Pieters 
 
Vlaams Belang

22

Raadslid 

Hasan Bilici

Vooruit

23

Raadslid 

Luk Huys

N-VA

24

Raadslid

Kelly Van Elslande 

N-VA

25

Raadslid 

Jan Snellings

Vlaams Belang

26

Raadslid - voorzitter

Mia Mortier

Groen

27

Raadslid 

Filip Herman

N-VA

28

Raadslid 

Aster Baeck 

Groen

29

Raadslid 

Johan Uytdenhouwen

CD&V

30

Raadslid 

Lore Baeten 

CD&V

31

Raadslid 

Saloua El Moussaoui 

CD&V

32

Raadslid 

Kristof Van Gansen

CD&V

33

Raadslid 

Anneke Luyckx  Vlaams Belang

34

Raadslid

Tchantra Van De Walle

N-VA

35

Raadslid 

Koen De Smet

N-VA

36

Raadslid 

Karel Noppe

Open Vld

37

Raadslid 

Tunrayo Adeolu

Groen

38

Raadslid 

Christine Meert

N-VA

39

Raadslid 

 Tamara De Boey

Vlaams Belang

40 Raadslid Chris Wauman
 
PVDA
41 Raadslid Marcel Van Looy
 
N-VA

Vergaderingen en data

De gemeenteraad van Sint-Niklaas vergadert normaal gezien op de vierde vrijdag van de maand, aansluitend volgt de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij het over personen gaat, of wanneer 2/3 van de aanwezige leden een geheime behandeling verzoeken. 

De raadszittingen in 2022 vinden plaats op:

 • vrijdag 21 januari 2022 om 19 uur;
 • vrijdag 18 februari 2022 om 19 uur;
 • vrijdag 25 maart 2022 om 19 uur;
 • vrijdag 29 april 2022 om 19 uur;
 • vrijdag 20 mei 2022 om 19 uur;
 • vrijdag 24 juni 2022, aansluitend aan de raad voor maatschappelijk welzijn die start om 19 uur;
 • vrijdag 26 augustus 2022 om 19 uur;
 • vrijdag 23 september 2022 om 19 uur;
 • vrijdag 21 oktober 2022 om 19 uur;
 • vrijdag 25 november 2022 om 19 uur;
 • dinsdag 20 december 2022, aansluitend aan de raad voor maatschappelijk welzijn die start om 18 uur;
 • donderdag 22 december 2022 om 18 uur.

Agenda

Voor elke gemeente- en OCMW-raad wordt een agenda opgesteld:

Livestream gemeente- en OCMW-raad

De stad voorziet een livestream van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn die gevolgd kan worden via haar website. Toegang tot de livestream wordt verleend bij het goedkeuren van de gebruiksvoorwaarden, zijnde artikel 35 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, dat stelt dat het verboden is om gebruik te maken van registreerapparaten (film-, video-, foto- en audiotoestellen, gsm’s, smartphones en andere devices …) voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen.

Opnames vorige zittingen gemeente- en OCMW-raad

Bekijk hier de opnames van vorige zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Zittingen 25 november 2022

Zittingen 21 oktober 2022

Zittingen 23 september 2022

Zittingen 26 augustus 2022

Zittingen 24 juni 2022

Zittingen 20 mei 2022

Zittingen 29 april 2022

Zittingen 25 maart 2022

Zittingen 18 februari 2022

Zittingen 21 januari 2022

Zitting 19 januari 2022

Zittingen 23 december 2021

Zittingen 21 december 2021

Zittingen 26 november 2021

Zittingen 22 oktober 2021

Zittingen 24 september 2021

Zittingen 27 augustus 2021

Zittingen 25 juni 2021

Zittingen 29 mei 2021

Verslagen 2019

Beslissingen

De dienst bestuursadministratie maakt een verslag van iedere gemeente- en OCMW-raad:

Vragen raadsleden 2022

Vragen raadsleden 2021

Vragen raadsleden 2020

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen