Gemeente- en OCMW-raad

Het politiek bestuur van Sint-Niklaas berust voor de stad bij de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en voor het OCMW bij de raad voor maatschappelijk welzijn (ook wel: OCMW-raad) en het vast bureau. De 41 leden van de gemeenteraad worden elke zes jaar verkozen. Uit hun midden kiezen ze het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester wordt aangesteld door de Vlaamse Regering, op voordracht van de gemeenteraad. Van rechtswege zijn de verkozen leden van de gemeenteraad ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de verkozen leden van het college van burgemeester en schepenen ook de leden van het vast bureau. De gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan op gemeentelijk niveau, vergadert maandelijks. Aansluitend volgt de raad voor maatschappelijk welzijn, het hoogste bestuursorgaan van het OCMW.
Voltallige gemeente- en OCMW-raad

Samenstelling

De Sint-Niklase gemeente- en OCMW-raad telt 41 leden (mandaat ten einde op 31 december 2024).

 

 

Functie
Naam
Partij

1

Burgemeester

Lieven Dehandschutter

N-VA

2

Schepen 

Wout De Meester

Groen

3

Schepen

Peter Buysrogge

N-VA

4

Schepen 

Ine Somers

Open Vld

5

Schepen 

Carl Hanssens

N-VA

6

Schepen 

Bart De Bruyne

Groen

7

Schepen

Filip Baeyens

N-VA

8

Schepen

Maxime Callaert
 

N-VA

9 Schepen

Sofie Heyrman

Groen

10

Raadslid

Jos De Meyer

CD&V 

11

Raadslid

Gaspard Van Peteghem

Vooruit

12

Raadslid

Frans Wymeersch

Vlaams Belang 

13

Raadslid 

Kris Van der Coelden

Vooruit

14

Raadslid 

Roland Pannecoucke

Vlaams Belang 

15

Raadslid 

Julien Ghesquière

CD&V

16

Raadslid 

Ilse Bats

Vooruit

17

Raadslid 

Marc Huys

Vlaams Belang

18

Raadslid 

Bart Merckx

N-VA

19

Raadslid 

Veerle De Beule 

N-VA

20

Raadslid

Femke Pieters 

Vlaams Belang

21 Raadslid Hasan Bilici Vooruit

22

Raadslid 

Luk Huys

N-VA

23

Raadslid 

Kelly Van Elslande 

N-VA

24

Raadslid

Jan Snellings

Vlaams Belang

25

Raadslid - voorzitter

Mia Mortier

Groen

26

Raadslid

Filip Herman

N-VA

27

Raadslid 

Aster Baeck 

Groen

28

Raadslid 

Johan Uytdenhouwen

CD&V

29

Raadslid 

Saloua El Moussaoui 

CD&V

30

Raadslid 

Kristof Van Gansen

CD&V

31

Raadslid 

Anneke Luyckx 

Vlaams Belang

32

Raadslid 

Tchantra Van De Walle N-VA

33

Raadslid

Koen De Smet

N-VA

34

Raadslid 

Karel Noppe

Open Vld

35

Raadslid 

Christine Meert

N-VA

36

Raadslid 

Tamara De Boey

Vlaams Belang

37

Raadslid 

Chris Wauman

PVDA

38

Raadslid 

Marcel Van Looy

N-VA

39 Raadslid Steve Vonck
 
Vooruit
40 Raadslid Anita Dhollander
 
CD&V 
41 Raadslid Fatjona Hoxha Groen

Vergaderingen en data

De gemeenteraad van Sint-Niklaas vergadert normaal gezien op de vierde vrijdag van de maand, aansluitend volgt de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij het over personen gaat, of wanneer 2/3 van de aanwezige leden een geheime behandeling verzoeken. 

De raadszittingen in 2023 vinden plaats op:

 • vrijdag 20 januari 2023 om 19 uur;
 • vrijdag 17 februari 2023 om 19 uur;
 • vrijdag 24 maart 2023 om 19 uur;
 • vrijdag 28 april 2023 om 19 uur;
 • vrijdag 26 mei 2023 om 19 uur;
 • vrijdag 23 juni 2023, aansluitend aan de raad voor maatschappelijk welzijn die start om 19 uur;
 • vrijdag 25 augustus 2023 om 19 uur;
 • vrijdag 22 september 2023 om 19 uur;
 • vrijdag 20 oktober 2023 om 19 uur;
 • vrijdag 24 november 2023 om 19 uur;
 • dinsdag 19 december 2023, aansluitend aan de raad voor maatschappelijk welzijn die start om 18 uur;
 • donderdag 21 december 2023 om 18 uur.

Agenda

Voor elke gemeente- en OCMW-raad wordt een agenda opgesteld:

Livestream gemeente- en OCMW-raad

De stad voorziet een livestream van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn die gevolgd kan worden via haar website. Toegang tot de livestream wordt verleend bij het goedkeuren van de gebruiksvoorwaarden, zijnde artikel 35 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, dat stelt dat het verboden is om gebruik te maken van registreerapparaten (film-, video-, foto- en audiotoestellen, gsm’s, smartphones en andere devices …) voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen.

Opnames vorige zittingen gemeente- en OCMW-raad

Bekijk hier de opnames van vorige zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

zittingen raden 24 november 2023

zittingen raden 20 oktober 2023

Zittingen 22 september 2023

Zittingen 25 augustus 2023

zittingen raden 23 juni 2023

zittingen 26 mei 2023

zittingen raden 28 april 2023

Zittingen 24 maart 2023

Zittingen 17 februari 2023

Zittingen 20 januari 2023

zittingen 22 december 2022

Zittingen 20 december 2022

Zittingen 25 november 2022

Zittingen 21 oktober 2022

Zittingen 23 september 2022

Zittingen 26 augustus 2022

Zittingen 24 juni 2022

Zittingen 20 mei 2022

Zittingen 29 april 2022

Zittingen 25 maart 2022

Zittingen 18 februari 2022

Zittingen 21 januari 2022

Zitting 19 januari 2022

Zittingen 23 december 2021

Zittingen 21 december 2021

Zittingen 26 november 2021

Zittingen 22 oktober 2021

Zittingen 24 september 2021

Zittingen 27 augustus 2021

Zittingen 25 juni 2021

Zittingen 29 mei 2021

Verslagen 2019

Beslissingen

De dienst bestuursadministratie maakt een verslag van iedere gemeente- en OCMW-raad:

Ben je op zoek naar een vraag die gesteld werd voor 2022? Die kan je terugvinden in het archief van vragen van gemeenteraadsleden!

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen