AZ Nikolaas

Plattegrond nieuw ziekenhuis

De komende jaren bouwt het AZ Nikolaas een nieuwe campus aan de westelijke rand van de stad, in de omgeving van de N41. Om dat proces te begeleiden werd een masterplan opgemaakt, waarin het volledige kader voor de hervestiging is vastgelegd door de gemeenteraad van 28 april 2017. Het streefjaar voor de ingebruikname is 2027.

Social media sharing

In het kader van de hervestiging van het AZ Nikolaas werd er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Hiervoor werd reeds een startnota opgemaakt en raadpleegbaar gesteld. Tijdens de periode van raadpleging die plaats vond van 22 mei tot en met 20 juli 2018 werden verschillende adviezen en reacties geformuleerd die aanleiding gaven tot aanpassingen. Deze werden verwerkt in de scopingnota (versie 1 en 2). Op basis van de resultaten van de ontwerp-MER werd op 17 augustus 2020 beslist om de locatie definitief vast te leggen op de Neerkouter. De gemeenteraad stelde hiervoor op 26 maart 2021 het ontwerp RUP voorlopig vast. Het openbaar onderzoek vond hierover plaats van 23 april tot en met 21 juni 2021. De gemeenteraad stelde op 26 november 2021 het RUP AZ Nikolaas definitief vast.

Ruimtelijke planning

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen