Brede School

Groepsfoto met deelnemers voor school Casa Da Vinci

Stad Sint-Niklaas zet in op Brede School omdat scholen, wijken en organisaties in een lokale context geconfronteerd worden met specifieke noden waarop ze niet elk individueel een antwoord kunnen bieden. Een antwoord daarop kan Brede School zijn.

Social media sharing

Wat is dat juist een brede school?

Een brede school is een samenwerkingsverband tussen één of meerdere scholen en verschillende sectoren die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school met als doel maximale ontwikkelingskansen voor álle kinderen. De centrale doelstelling van brede school is het maximaliseren van ontwikkelingskansen. Een brede school biedt kinderen en jongeren een veelheid aan ervaringen en ontmoetingen waarbinnen ze plezier hebben, ontdekken en experimenteren en diverse relaties aangaan met hun omgeving.

Stad Sint-Niklaas laat zich ondersteunen door het steunpunt diversiteit en leren. Meer informatie kan u vinden op volgende website: http://www.bredeschool.org/

Voorwaarden

Specifiek voor Sint-Niklaas willen we dat Brede school zich richt op activiteiten die:

  • Aandacht hebben voor buurt- en ouderparticipatie,
  • zowel binnen als buiten de schoolmuren kunnen doorgaan
  • en zowel binnen als buiten de schooltijd doorgaan.

Een Brede School project moet kaderen binnen volgende twee thema’s:

  • Talentontwikkeling en plezier en/of
  • Samen gelukkig leven.

Samenwerkingsverbanden kunnen, verspreid over drie schooljaren, 10.000 EUR ontvangen en krijgen in het eerste schooljaar ook ondersteuning door middel van coachingsmomenten in samenwerking met het Steunpunt Diversiteit en Leren.

Pilootprojecten 2019-2020

Casa Da Vinci

Casa Da Vinci wil de omgeving van de leerlingen en kinderen uit de buurt verbreden door de leerlingen en de kinderen in buurt in aanraking te laten komen met alle mogelijke vormen van ontspanning en vrijetijdsbesteding met aandacht voor participatie van de ouders.

De Watertoren

De school wil sterke impulsen geven aan de leerlingen maar ook de buurt om samen rond taal en lezen te werken. De school bekijkt lezen als vrije tijd en zal gezellige leesnesten en leeskasten aanbieden zowel op het schoolterrein als buiten de schoolmuren. Zo worden de taalontwikkelingskansen van de leerlingen en kinderen in buurt vergroot.

Regie opvang en buitenschoolse activiteiten schoolgaande kinderen

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen