Brugsken enkele richting

Brugsken tijdens spitsuur

Eind mei 2020 gingen de noodzakelijke herstellingen aan de riolering, wegdek en voetpaden in Brugsken van start. Tijdens deze werken werd geleidelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in Brugsken, staduitwaarts vanaf de Azalealaan. We grijpen de opportuniteit van deze werken aan om het eenrichtingsverkeer te bestendigen, een maatregel die al voorzien was in het circulatieplan (2017).

Social media sharing

Na afronding van de herstellingswerken, midden juli, gaat het éénrichtingsverkeer in, samen met een aantal flankerende maatregelen zoals extra fietsenstallingen, verplaatsbaar groen en een fietspad stadinwaarts. Na zes maanden volgt een grondige evaluatie.

Het wilden de bewoners dit voorjaar uitnodigen op een infomarkt in Odisee over de invoering van het eenrichtingsverkeer. Door de coronacrisis was dit jammer genoeg niet mogelijk. Daarom geven wij je op deze webpagina verdere toelichting bij deze verkeersmaatregel en de kans om vragen te stellen.

Intussen hopen wij dat wij met de herinrichting en het eenrichtingsverkeer een belangrijke stap vooruit kunnen zetten voor de verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op Brugsken.

Wij kijken alvast uit naar jouw reactie. Samen maken we de stad van morgen.

Waarom eenrichtingsverkeer?

De beperkte ruimte in Brugsken zorgde voor hectische taferelen:

 • fietsers op het voetpad om de wagens te ontwijken om te vermijden dat ze gekneld raken tussen voertuigen;
 • wagens die op het voetpad moesten kruisen, afgereden spiegels;
 • de chaos leidde tot geblokkeerde kruispunten.

Het filmpje spreekt boekdelen.

Onder meer daarom besliste het stadsbestuur al in 2017 om eenrichtingsverkeer in te voeren in Brugsken, als deel van het circulatieplan dat na een lang participatietraject tot stand kwam.

De nieuwe verkeerssituatie betekent winst voor iedereen:

 • Voetgangers kunnen veilig gebruik maken van het voetpad, zonder schrik te hebben om aangereden te worden door fietsers.
 • Fietsers krijgen meer ruimte door een fietspad in de tegenstelde rijrichting en meer fietsstallingen in de straat. Staduitwaarts rijden zij in gemengd verkeer waarbij de maximum snelheid 30 kilometer per uur wordt.
 • Automobilisten rijden in de voorrang vlot de stad uit, behouden een maximum parkeerplaatsen in de straat en bewoners kunnen tegen een kleine vergoeding op specifieke uren de parkings van AZ Nikolaas gebruiken.

 

Brugsken: deel van een breder verhaal

Brugsken maakt deel uit van een belangrijke fietsverbinding voor pendelaars en scholieren tussen Temse en Sint-Niklaas. Ook verder op tussen de Damstraat en de N16 in Temse komen er nieuwe of verbeterde fietspaden. Je vindt alle info daarover op de pagina over het project Sint-Niklaas Zuid.

 

De maatregel maakt deel uit van het circulatieplan. Wij willen de leefbaarheid in de stadskern verbeteren door de verkeerscirculatie af te stemmen op wie er woont en echt moet zijn om te werken, winkelen of op afspraak moet. Minder verkeer in de woonstraten en dus meer (adem)ruimte voor de buurt. Hierdoor wordt automatisch de stadskern ook beter bereikbaar voor elk vervoersmiddel.

Om dit in praktijk te brengen heeft het stadsbestuur in de periode 2016-17, na overleg met de bewoners, wijkcirculatieplannen opgemaakt. Het uitgangsprincipe van de plannen is de indeling van het stadscentrum in sectoren, die goed bereikbaar zijn via een invalsweg. De circulatiemaatregelen worden gefaseerd ingevoerd en hangen vaak samen met verbeteringswerken in de omgeving.

 

Op middellange termijn krijgt Brugsken een gescheiden rioleringsstelsel met een aparte afvoer voor regenwater en voor afvalwater. Deze werken gaan gepaard met een volledige heraanleg en vernieuwing van de straat van gevel tot gevel (voorzien in de periode 2025-27). In afwachting krijgt het Brugsken nu al een herinrichting met de invoering van eenrichtingsverkeer. De slechte staat van het wegdek en het groenarme straatbeeld van Brugsken worden daarmee alvast aangepakt.

Bevraging gebruik buurtparkings

Het AZ Nikolaas stelt zijn parkings ter beschikking van de bewoners zowel op P Brugsken 1 (tussen huisnummers 67-69) als op P Brugsken 2 (tussen huisnummers. 128-130) elke dag van 17 tot 8 uur en in de weekends (hele dag) tegen een maandelijkse vergoeding van 30 EUR. Geïnteresseerden kunnen ons contacteren via bart.baeten@sint-niklaas.be of via dit antwoordstrookje. Wij zullen je verder informeren.

Het inrichtingsplan

Je vindt het inrichtingsplan in bijlage onderaan deze webpagina. Dit zijn de voornaamste elementen.

Brugsken

 • Vernieuwing van de toplaag asfalt.
 • Fietspad van 1,50 meter breed in rode coating op asfalt, langs de kant van de even huisnummers.
 • Ronde boombakken tegen stoeprand, langs beide kanten van de straat.
 • Parkeervakken tussen de boombakken. Er is een compensatie aan parkeerplaatsen voorzien op de parkings van AZ Nikolaas (zie aanduiding B1 en B2 op het plan). Bewoners kunnen daar tegen een voordelig tarief ’s avonds en in het weekend een gegarandeerde plaats krijgen.
 • Fietsnietjes tegen stoeprand.
 • Eenrichtingsverkeer vanaf Azalealaan tot N70.
 • Brugsken heeft voorrang op zijstraten (gemarkeerd door haaientanden in zijstraten).
 • Snelheidsregime: 30 km per uur.

Schoolstraat

Ook de Schoolstraat krijgt, samen met de werken in Brugsken, een nieuwe toplaag asfalt. Het parkeren wisselt er van kant en recent werd een inrijplateau aangelegd langs de kant van de Parklaan.

 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen