Clementwijk: Woonvelden

Het project is een samenwerking tussen de Stad Sint-Niklaas, de sociale huisvestingsmaatschappijen Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (sociale huurwoningen) en Waasse Landmaatschappij (sociale koopwoningen), Interwaas en de private partner Matexi. Momenteel worden de woningbouwprojecten gefaseerd opgericht.

plan Clementwijk
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen