Cocon: wat?

Cocon is de naam van de nieuwe site tussen Heistraat en Nobels-Peelmanstraat. Die naam staat voor een veilige omgeving, waar mens en natuur verder kunnen ontpoppen en groeien, als een vlinder. Waar ondernemingen duurzaam kunnen experimenteren en zich verder ontwikkelen.

Circulair, sociaal & creatief

Cocon wordt een plek waar ondernemers, kennisinstellingen, sociale organisaties, bezoekers en bewoners elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Met respect voor het historisch erfgoed wordt Cocon de bakermat van het Sint-Niklaas van morgen. De oude industriesite van Nobels-Peelman krijgt een dynamische upgrade, met toekomstkansen voor inwoners en ondernemers. Een schakel voor groei.

Cocon | Schets inkom

Circulair

De site is de schakel naar circulaire economie, met een regionaal kenniscentrum voor Wase ondernemers, voor recycling en upcycling. Er komt ruimte voor startende bedrijven of start-ups, voor deelbedrijven of spin-offs, voor repair-initiatieven, voor samenwerking en kennisuitwisseling.

Sociaal

Cocon blijft ook de spil van activering naar betaald werk, met het stedelijk opleidingscentrum OOC voor wie moeilijk aan werkt geraakt, en met het maatwerkbedrijf Den Azalee met zijn kringloopcentrum, Kringwinkels en regionale  diensten voor opleiding en begeleiding van maatwerkers naar een job in de reguliere economie.

Creatief

De site tussen Heistraat en Nobels-Peelmanstraat wordt de broedplaats voor nieuwe ideeën en experimenten op sociaal en economisch gebied, op het vlak van duurzaamheid, creativiteit en innovatie.

Infographic Cocon

Brochure Cocon

De brochure over Cocon geeft je in woord en beeld uitleg bij dit unieke stadsvernieuwingsproject. 

Liever een exemplaar op papier? Vraag jouw brochure aan via cocon@sint-niklaas.be .

Cocon: de plannen

De ontwerpen zijn klaar. Het stadsbestuur luisterde naar de verwachtingen en ideeën van de bevolking, naar die van de ondernemers en iedereen die bij het project is betrokken, zoals onderwijs, sociale economie, tewerkstelling …en gaat hiermee verder aan de slag. Begin 2024 wil de stad de gebouwen in gebruik nemen.

Cocon | Grondplan gelijkvloers
Cocon | Grondplan eerste verdieping

In grote lijnen staan de volgende stappen gepland:

Oktober 2022 Definitief ontwerp
December 2022 Start procedure aanstellen aannemer
April 2023 Aanstellen aannemer
Mei 2023 Opstart werken
Begin 2024 Einde werken
2024 Ingebruikname van de site
Cocon | Schets

Op een historische site

Cocon wordt ontwikkeld op een gedeelte van de oude industriële site van het verdwenen staalconstructiebedrijf Nobels-Peelman. De gronden ademen dus een behoorlijke brok stadsgeschiedenis, die nog overal zichtbaar is.

Circulaire economie in Sint-Niklaas

In het beleidsprogramma 2019-2024 kiest stad Sint-Niklaas bewust om de circulaire economie in Sint-Niklaas te gaan stimuleren en ondersteunen. Een weg die de stad samen met burgers, ondernemers, bedrijven, onderwijs, sociale economie … wil inslaan.

We vertrekken zeker niet van een wit blad. Er bestaan al heel wat initiatieven in onze stad. Ken jij ze al?

  • Maatwerkbedrijf Den Azalee, pionier in circulaire economie in Sint-Niklaas met verkoop van onder andere tweedehands kleding en huisraad en fietsherstellingen en -verhuur.
  • ‘Op Wielekes’, waarbij kinderfietsen hergebruikt en uitgeleend worden
  • Bibliotheek
  • Spel-o-theek
  • Ruilhuis Bizabijs

Maar ook initiatieven zoals upcycling van oude meubeltjes door Plank-B of upcycling van oude jeans tot schoenen of mondmaskers door Caro Peirs.  Van repair cafés (Solied vzw) tot verpakkingsvrije winkel Lara Mora: er gebeurt al heel wat in onze stad.

Ook tal van bedrijven zetten stappen in de circulaire economie met innovatieve businessmodellen. Kijk maar naar bedrijven zoals MIREC, Niko en Van Hoecke.

We werken aan een overzicht van initiatieven rond circulaire economie in onze stad. Ken jij een initiatief?

Cocon | Circulair, sociaal, creatief
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen