Nobels-Peelman: Een rijk industrieel verleden

Social media sharing
Leegstaande loods op de coconsite

Louis Nobels bouwde tussen de Wegvoeringsstraat en de Heistraat de funderingen voor het ‘familieimperium’ Nobels-Peelman, een metaal- en constructiebedrijf dat op haar hoogtepunt einde jaren '70 werk bood aan duizend Sint-Niklase gezinnen.

Nobels-Peelman was na de tweede wereldoorlog één van de meest toonaangevende metaalconstructiebedrijven in België. Het leverde onder meer de centrale mast en de bovenste bol van het Atomium. Verder was Nobels-Peelman ook betrokken bij de constructie van de nu afgebroken noodbrug tussen de Italiëlei en de Frankrijklei te Antwerpen (1952), het viaduct van Vilvoorde (1974-1978) en het dak van het Sportpaleis in Antwerpen.

Reddingsoperatie

Internationaal genoot Nobels-Peelman faam door onder meer de realisatie van metalen zweefbruggen in Teheran en viaducten in Irak.  Een aantal onvoorzichtige investeringen
in 1980 liepen fout af en het bedrijf maakte fors verlies. Op 9 juni 1982 besloot de Vlaamse regering een reddingsoperatie te starten, maar pas einde 1982 was het plan klaar.

De werknemers hielden een tijd lang het bedrijf bezet, maar de reddingsoperatie kwam te laat en midden 1983 ging Nobels-Peelman dicht en in vereffening.

Naar KMO-zone

De terreinen bleven een aantal jaren in bezit van de curator die het faillissement verder afhandelde. In 2000 kocht de intercommunale Interwaas uiteindelijk het terrein van Nobels-Peelman aan. De gebouwen werden gesloopt in de periode 2002-2003. Tijdens die werken bleek dat de bodem op een aantal plaatsen zwaar vervuild was. Interwaas liet dit brownfield saneren.

In 2004 verwierf Interwaas ook het aanpalend perceel van het voormalig metaalconstructiebedrijf Metalunion. Dat maakte oorspronkelijk ook deel uit van de Nobel-Peelmansite. Ook daar was een bodemsanering nodig. In 2010 werd het laatste bedrijfsperceel in de KMO-zone verkocht.

In de gebouwen met toegang via de Heistraat en de laatste industriële loods van Nobels-Peelman vestigde zich enkel jaren een bedrijf in lompen. Toen dat bedrijf over de kop ging, kocht in 2018 het stadsbestuur van Sint-Niklaas via het toenmalige OCMW die gronden en leegstaande panden aan. 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen